Del 13) 6:11-21 Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: (1Tim 6:11-13) Pilatus frågade Jesus: "Är du judarnas konung?" Joh 18:33. Han svarade: "Ja, för att vittna om sanningen är jag född, och därför har jag kommit till världen.” (Joh 18:37) Jesus avlade en god bekännelse inför Pilatus. "Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig". Detta är en mycket stark uppmaning. bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, (1Tim 6:14) Vilken var befallningen som Paulus gav? Jo, att ha Gud i centrum i våra liv, och att sträva efter rättfärdighet och gudsfruktan. "Jag uppmanar dig inför Gud att göra detta tills Jesus kommer tillbaka. Bevara Honom i centrum av ditt hjärta och ditt liv." Vad sade Jesus om detta? ”sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också”. (Matt 6:33) Människans liv existerar på två plan: det vertikala och det horisontella. Det vertikala planet är vår relation med Gud, och det är axeln som vårt liv roterar runt. Om din relation med Gud är i otakt så kommer även relationerna till dina medmänniskor att vara ur balans. Detta är problemet i vår värld idag. Människor strävar efter ett välbalanserat liv, och efter välbalanserade relationer med andra. Många spenderar stora summor på att gå till psykologer och psykiatrer i sina försök att finna balansen. Men om ditt liv och dina relationer till andra är ur balans, så beror det på att din relation med Gud är ur balans. Den vertikala axeln i ditt liv är utanför centrum. Paulus ger här ett fantastiskt råd till Timoteus: "Sätt Gud i centrum av ditt liv. Gudsfruktan och rättfärdighet - sätt dessa ting i centrum av ditt väsen. Jag uppmanar dig inför Gud att göra detta tills Jesus kommer." Om dina prioriteringar i livet är där de ska vara, om du har en bra Gudsrelation, då kommer du att vara en mycket rik person eftersom det påverkar alla andra relationer i ditt liv. De kommer alla att vara rätta om din relation med Gud är rätt. Du kommer att ha en rätt relation till djävulen: du kommer att besegra honom varje gång du stöter på honom, därför att du har en bra relation med Gud. Du kommer att ha en rätt relation till dina ägodelar för du vet att de i själva verket tillhör Gud. De är endast anförtrodda åt dig och du ska använda dem med vishet. Du kommer att ha en rätt relation till dina medmänniskor: dela med dig, älska människor och ge. Med Gud i centrum, när den vertikala axeln är på rätt plats, så faller den horisontella automatiskt på plats. Man kan inte lägga den horisontella axeln tillrätta genom att arbeta på den. Vad jag menar är att du inte kan rätta till det horisontella planet genom att arbeta på det horisontella planet. Du kanske säger: "Jag ska jobba på den här relationen", men medan du jobbar på den så strular du till fem andra. Du spenderar för mycket tid på att rätta till en enskild relation, och allting annat går fel. Du kanske lyckas till slut med att få den rätt, men så vänder du dig om och ser alla andra omkring dig, och utbrister: "Hjälp!" och så greppar du tag i en annan relation. "Nu ska jag jobba på denna relation”, och medan du rättar till den så kommer en annan i obalans. Så tillbringar du hela ditt liv med att försöka finna balans när du i själva verket behöver komma tillbaka till den vertikala axeln. Du behöver få en stadig relation med Gud. "Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tas om hand." Allt det andra kommer då att tillfalla dig. Så detta är anledningen till varför Paulus så starkt uppmanar Timoteus att ordna upp relationen med Gud. Sätt Gud i centrum. Sök efter rättfärdighet och gudsfruktan till Jesu ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen. (1Tim 6:15-16) Så när Jesus kommer tillbaka kommer Han att visa oss vem som är den ende, sanne Guden. "den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se". I Johannesevangeliet kapitel1 läser vi: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd.” (Joh 1:18) Men Jesus kommer då att visa oss vem som är den ende, sanne Guden. Materiella rikedomar är inte en sann gud. De är en falsk gud. Rikedom är en gud som många människor dyrkar och något som är det viktigaste i deras liv. Och man behöver inte vara förmögen för att ha rikedom i centrum av sitt liv. I själva verket är det förmodligen ett problem som är vanligare hos fattiga människor än hos rika människor, eftersom fattiga människor ofta lever med en illusion om att rikedom skulle vara lösningen på alla deras problem. Förmögna människor vet att det inte är så, men fattiga människor tror att det är så: "Alla mina problem skulle lösas om jag blev rik." Så kärleken till pengar kan faktiskt vara en starkare drivkraft i en fattig person än i en rik person. Paulus sade till Timoteus: Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud (1Tim 6:17) Allt handlar om vem som är din gud. Vad finns i djupet av ditt hjärta? Är rikedomar din gud, är begäret efter pengar din gud, eller lever du ett gudfruktigt och rättfärdigt liv? Tjänar du den ende, sanne och levande Guden? "Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud”, som rikligt ger oss allt att njuta av. (1Tim 6:17) Jag älskar detta. Gud ger oss så mycket att njuta av. Inga pengar i världen kan köpa tjusningen med att sitta på stranden och se solen gå ner bakom en vacker ö. Att njuta av himlen som lyses upp av strålande färger och att bara sitta där och umgås förtroligt med Gud är en underbar upplevelse. Likaså att promenera genom skogen, känna doften av tallbarr, höra vattenfall och porlande bäckar, och höra blåskrikor och ekorrarnas tjatter. Gud har gett oss allt detta att njuta av. Gud vill att vi ska njuta av livet. Han vill att vi ska ha mycket glädje i våra liv, och Han har gett oss lagar med bestämmelser genom vilka vi kan få uppleva ett glädjefyllt liv. Vårt problem är att vi inte alltid är överens med Gud. Vi tycker ofta att Han har satt upp för stränga regler. Vi tror att de håller oss tillbaka från glädje eller från något som skulle vara trevligt eller spännande. Ibland vill jag göra uppror mot Guds lag, och säger: "Gud, du är inte rättvis. Det är inte rätt att neka mig detta, för om jag bara kunde göra detta, så skulle jag uppleva verklig glädje och lycka i mitt liv." Men varje gång vi trotsar Guds lagar upptäcker vi att det för med sig lidande och sorg. Gud har gett oss regler för lycka och glädje: "Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare, utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen”. (Ps 1:1-5) En lycklig människa är den person som har Gud i centrum i sitt liv för när Gud är i centrum kan man njuta av allt som Han har gett oss. Man kan njuta av det till fullo, för Gud har skänkt oss allt. "Uppmana dem som är rika…” Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet. (1Tim 6:18-19) Jesus gav en liknelse som är svår för många människor att förstå. Liknelsen handlar om en förvaltare som fick veta att han skulle bli avskedad. Hans husbonde sade: "Gör en redovisning av allt, du är avskedad." Förvaltaren sade: "Vad ska jag ta mig till? Jag skäms för att tigga och jag vill inte gräva diken – men jag vet vad jag ska göra." Och så började han kalla in dem som stod i skuld hos hans husbonde: "Hur mycket är du skyldig min husbonde?" "Jag är skyldig hundra tunnor vete." "Här, ta ditt skuldebrev och skriv åttio." Han kallade sedan in en annan som stod i skuld och frågade: "Hur mycket är du skyldig min husbonde?" "Hundra fat olja." Förvaltaren sade: "Ta ditt skuldebrev och skriv femtio." Och han minskade alla skuldebrev eftersom han tänkte att när han blivit avskedad så skulle han gå till dem han hjälpt och säga: "Du kommer väl ihåg hur jag raderade femtio fat olja från din räkning – nu har jag problem, kan du hjälpa mig?” Förvaltaren skulle avskedas inom en vecka. Han drog nytta av sin nuvarande situation för att förbereda sig för framtiden. Han visste att han inte alltid skulle ha en sådan chans som han hade nu, till att bygga upp sin framtid. Den tiden skulle vara kort. Jesus sade: ”Den ohederlige förvaltarens husbonde berömde honom”, och det är här vi får problem med liknelsen. Berömde honom? Han borde ha fördömt honom. Han borde ha kastat honom i fängelse. Jesus sade: ”Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn. Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut.” (Luk 16:8-9) Vad talade Han om? Jo, just nu har jag möjlighet att samla skatter åt mig själv i himlen, men jag kommer inte alltid att ha denna möjlighet. Det kommer en dag då jag ska dö, och efter att jag har dött kommer jag inte få någon mer möjlighet att lägga upp ett evigt himmelskt förråd. Den möjligheten finns bara nu medan jag är här. Jesus sade: "Dra nytta av den orättfärdige mammon." Dina pengar är inte värda någonting i himlen. De är inte värda mycket här heller, men i himlen är de inte värda någonting alls. Så vår enda möjlighet att samla ett evigt himmelskt förråd är här och nu. "Uppmana dem som är rika att göra gott, så att de blir rika på goda gärningar och delar med sig åt nödlidande." Må de samla åt sig själva ett förråd i himlen, en god grund för tidsåldern som kommer. ”Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.” (Matt 6:20) Rik på jorden, fattig i himlen. Hur länge kommer vi att vara på jorden? Hundra år? Hur länge kommer vi att vara i himlen? Fattig på jorden, rik i himlen, vilket är bäst? Jag kanske inte har mycket och det är tufft ibland, men jag har allt vad jag behöver. Jag är lycklig och nöjd. Jag har inga egentliga behov eller egentliga önskningar. Jag är rik, men mer än så, jag har eviga rikedomar. Detta är frågor som jag funderade över för många år sedan då jag valde mellan en karriär som läkare eller en tjänst som pastor. Var ville jag ha mina rikedomar? Ville jag ha mina rikedomar nu eller för evigt? Men jag tycker att det verkar förnuftigt att vara rik för evigt, i stället för bara en kort tid. Jag tycker att det är mer förnuftigt av mig att samla mina skatter i himlen där jag kan njuta av dem i det oändliga i stället för att försöka samla skatter nu, vilket enbart för med sig elände, stridigheter och bekymmer. Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap utan att vara det. Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen. Nåd vare med er. (1Tim 6:20-21) Detta är slutet av Paulus första brev till Timoteus. Far, vi tackar dig för dina goda råd. Må vi beakta dem och verkligen sträva efter att ha Kristus i centrum i våra liv och att ha gudsfruktan i centrum av vår varelse. Bevara oss Herre, från villfarelsen och lögnen från fienden som säger att gudsfruktan är ett sätt att nå rikedom. Gud, må vi inte ha rikedom som centrum och huvudsaklig passion i våra liv, och må vi förstå att kärleken till pengar är en rot till allt ont som har förstört många människor. Åh Gud, ge oss vishet att sätta Dig först i livet. I Jesu namn. Amen. Må Herren ge dig en välsignad vecka, och må du gå ut och rikligt njuta av allt som Herren har gett dig. Börja med att njuta av de eviga rikedomar som du har fått som ett Guds barn. Må Gud befria dig från den ständiga strävan efter att få mer och att du i stället kan glädjas åt det du har. Må Han ge dig en blå himmel med moln att betrakta. Gå ner till stranden. Sitt där och se på allt medan du umgås förtroligt med Gud. Njut av vad Gud har gett dig. Må ditt liv bli berikat och välsignat medan du vandrar i gemenskap med Honom och med Honom i centrum. I Jesu namn. Sista delen Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet