Levande Vatten Av Chuck Smith (översättning av Sunny Nyman) ”Och jag ska be till Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.” (Joh 14:16-17) Den helige Andes kraft i ditt liv. Klicka här

Nåden förändrar allt

Av Chuck Smith

(översättning av Sunny Nyman)

“Vad underbart det är att uppleva friheten och glädjen i ett kärleksförhållande till Gud! Och vad sorgligt att så många insisterar att framställa Gud som sträng och straffande. Deras rättfärdighet är baserad på vad de kan göra för Herren, istället för vad han redan har gjort för dem. De bär omkring på en lång lista av“tillåtet och otillåtet”, för att hålla dem förenade med Gud.” Ur introduktionen av boken “Nåden förändrar allt” Klicka här
Bönen vår fantastiska förmån Av Chuck Smith (översättning av Sunny Nyman) Denna bok handlar om bön, vad bön är, hur man skall be,när Gud väntar med bönesvar, vår del, löften och välsignelserna av ett böneliv. Klicka här
Böcker