Del 9) 4:9-16 det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. (1Tim 4:9) Paulus använder här samma uttryck som tidigare: ”Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot” 1Tim 1:15. Paulus vill bekräfta vad han sade i vers 8: det andliga har ett högre värde än det fysiska eller det materiella. Det är bättre att ägna sig åt andliga ting, än kroppsliga ting. Det ena har bara temporärt värde. Det andra berör livet här och nu, men också det som skall komma, det eviga. I denna deklaration sade Paulus att det andliga är överlägset det fysiska, vilket är motsatsen till den värdsliga uppfattningen. Det är därför vi arbetar och kämpar, (1Tim 4:10) Världen förebrår oss och den har en helt motsatt syn på dessa saker. Att tillbringa tid i kyrkan är bortkastad tid enligt världen. ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende. (1Tim 4:10) Jesus dog för världens synder, men bara de som tror får ta emot förlåtelse för sina synder. Jesus dog för att frälsa världen, men Han kommer bara att ta sin skatt ut ur den. Jesus dog, och Han är alla människors Frälsare, men först och främst för de troende. Han erbjöd frälsning till alla människor, men inte alla har tagit emot den. Detta skall du inskärpa och lära ut. Ingen får förakta dig för att du är ung, (1Tim 4:11-12) Hur gammal var Timoteus? Han hade vid denna tid rest tillsammans med Paulus i femton år. Om man antar att han var femton år gammal då han först slog följe med Paulus (och det är kanske lite för ungt, men låt oss anta att han bara var femton år) då är han åtminstone trettio år gammal vid denna tidpunkt. När Paulus sade: "Ingen får förakta dig för att du är ung", så skall vi inte föreställa oss en femton, sexton-årig kille. Timoteus var troligtvis trettio eller mer. Men eftersom männen inte ansågs vara äldste förrän de fyllt femtio, så fanns det en tendens att se ner på en yngre man och tro att han saknade den visdom som kommer av ålder och mognad. Så: "Ingen får förakta dig för att du är ung". utan var ett föredöme för de troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. (1Tim 4:12) "Var ett föredöme, Timoteus!" Det som Paulus skrev till Timoteus är bra undervisning för oss. Vi bör alla vara bra kristna föredömen. Paulus sade till korintierna: ”Nej, ni är vårt brev som är skrivet i våra hjärtan, känt och läst av alla människor.” (2Kor 3:2) Världen observerar oss kristna, och vi skall vara exempel på hur en troende bör vara och visa hur en troende bör leva, uppföra sig och reagera. Vi skall också vara en förebild med våra ord. Ordet conversation [översatt till gärning i SFB, ö.a.] är ett gammalt engelskt ord som inte bara betyder att prata med varandra, utan det handlar om hela vårt sätt att leva. Vi skall leva ett sätt som passar gudfruktighet och kristen tro. ”I kärlek, i agape, i anden, i trohet och renhet.” Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. (1Tim 4:13) Dessa tre saker praktiserades i den tidiga kyrkan. Att föreläsa Skriften var en mycket framträdande och vanlig företeelse. När de kristna samlades läste de Skriften tillsammans. Breven som Paulus sände till kyrkorna skulle läsas upp för församlingarna, så han sade till Timoteus: "Fortsätt att föreläsa Skriften". Det är värdefullt att enbart läsa Guds ord men också att förmana, för då förmår man människor att handla enligt ordet. ”Var ordets görare, inte bara dess hörare”. (Jak 1:22) Förtrösta på Herren. Tacka Gud. Förmana människorna och undervisa dem. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig. (1Tim 4:14) Paulus nämner här om hur de äldste lade händerna på Timoteus, och en profetia uttalades som tillkännagav och vägledde hans tjänst. Nu förmanar Paulus Timoteus att inte försumma den gåva som han fick genom det profetiska tilltalet. Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. (1Tim 4:15-16) Detta är intressant: ”Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den.” För om du gör det, räddar du inte bara dig själv utan du räddar även andra. Det är viktigt att vi sträcker oss ut. Det är viktigt för vår egen utveckling att vi fortsätter och håller ut. Det finns verkligen inget utrymme för stagnation. Jag tror att vi alla omsorgsfullt bör rannsaka våra egna hjärtan i detta. I 1Kor 11:28 och 31 står det: ”Var och en skall pröva sig själv” och ”Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda.” Jag tror att också att vi alla bör granska vår nuvarande relation till Jesus Kristus. När jag prövar min nuvarande relation till Jesus Kristus frågar jag mig själv, om det fanns en tid i min vandring med Herren då jag var mer hängiven än jag är nu. Fanns det en tid då jag var mer brinnande i min tro Jesus än vad jag är idag? Fanns det en tid då jag var mer trogen i min tjänst för Herren än vad jag är idag? Och om du, när du rannsakar ditt hjärta och prövar din nuvarande relation och tidigare erfarenheter, upptäcker att du inte har en djupare, rikare och mer hängiven relation med Herren än tidigare, då befinner du dig i ett avfallet tillstånd. Om det funnits en tid i ditt liv då din relation med Gud var rikare och mer överlåten än vad den är nu, befinner du dig i ett avfallet tillstånd och du bör vara mycket vaken över detta. ”Anden talar tydligt angående de sista dagarna”, och Jesus sade, att på grund av att ondskan i världen tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Är du en av dem vars kärlek håller på att svalna? Vi bör betänka detta omsorgsfullt. Jesus sade till församlingen i Efesus: ”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats.” (Upp 2:4-5) Det finns en berättelse om en man som försvann i en snöstorm. När han gick genom snön, förblindad av stormen, blev han trött och utmattad. Han föll omkull och tänkte: "Jag ligger här en liten stund, jag har ingen kraft att fortsätta." Men då han låg där, upptäckte han att det som orsakat att han snubblade, var en kropp som låg begraven i snön. Och när han insåg att det låg en människa där lyfte han upp honom. Han kunde känna mannens puls och började mödosamt sträva framåt genom snön, bärande på honom. Med en övermänsklig ansträngning kom han efter fem meter fram till en stuga där han räddades. Han gjorde en mycket intressant upptäckt: genom att rädda denne man så räddade han i själva verket sig själv. Det är vad Paulus sade till Timoteus: ”Ge akt på dig själv och på din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.” Man kan inte betjäna andra utan att själv betjänas av Herren. Jag har ofta sagt att det bästa sättet att lära sig något är att själv undervisa, därför att man måste studera ett ämne så mycket mer för att kunna lära ut det. På så sätt lär man sig ämnet grundligt. Det bästa sättet att utvecklas på, är att ge ut. "Ge akt på dig själv och på din undervisning". Fortsätt med detta, för när du räddar andra och når ut till andra kommer du att upptäckta att det leder till din egen räddning, du blir själv berikad. Du blir välsignad och stärkt i det som hör till Herren. Fader, din helige Ande har åter lett oss till att titta i spegeln för att se och möta sanningen om oss själva. Herre hjälp oss att vara visa, och att inte bara iväg och glömma vad vi såg. Herre, jag ber att vi skall ett förnyat engagemang för det som hör till Dig, och det som hör till Anden i våra hjärtan. Herre vi vet att vi lever i den sista tiden. Många har avfallit från tron. De har snärjts av villoandar, följt köttet och vänt sig bort från det som hör till Dig. De har dragits in i världsliga ting. Gud hjälp oss att vara lik Dig i dessa dagar. Gud ge oss en förnyad upplevelse i Anden, så att vi kan vandra i Anden, leva i Anden och vara ledda av Anden. Herre ge oss en ny känsla för andliga värderingar. Pröva våra prioriteringar – om våra krafter går till saker som kommer att misslyckas, och till de ting som kommer att falla sönder och reduceras till aska, samtidigt som vi försummar det eviga. Gud låt oss inte vara kroppsligt vältränade men andligt bankrutt. Förnya våra hjärtan i det som hör till Anden i vår vandring och vårt liv med Dig. I Jesu namn, amen. Må Herren vara med dig och leda dig på rättfärdighetens väg för Hans namns skull. Må du få kraft från den helige Ande så att du kan vara oklanderlig, vandra i kärlek och vandra i det som hör till Anden. Må Gud hjälpa dig så att du kan vara ett vittne inför världen omkring dig, ett exempel på hur en troende bör vara. Att du ger Gud ära genom din överlåtelse till Jesus Kristus. Må Gud hjälpa dig i dessa sista dagar att stå stark och fast. Att du ger akt på det som hör till Anden och på undervisningen. Genom undervisningen räddar du andra och även dig själv. I Jesu namn. Slut av del 9 För att gå till del 10) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet