2Tim del 5) 3:1-12
Paulus sade till Timoteus: Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. (2Tim 3:1) Många ställen i Bibeln talar om den yttersta tiden, och det är alltid intressant att se att det är en träffande beskrivning av hur det ser ut i den tid vi lever i idag. Paulus varnar Timoteus för vissa saker som kommer att ske i de sista dagarna, och när vi går igenom listan så är det som att läsa kvällstidningarna. "I de sista dagarna blir det svåra tider". Orsaken till de svåra tiderna beror på människors handlingar och på deras sinnelag. Människorna kommer att vara egenkära, (2Tim 3:2) Har det någonsin funnits en tid när människor varit mer medvetna om sig själva? Allt idag handlar om att vara vacker. Målet för många människor är bara att vara vacker och att älska sig själv. Narcissism är vanligare än någonsin, men när människor älskar sig själva blir de: pengakära, (2Tim 3:2) De önskar sig mer saker. ”För trots allt, så är jag värd det.” Och när det gäller egenkärlek, titta bara på reklamen. ”Åh, jag vet att det kostar mer men ...” skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, (2Tim 3:2) Det är intressant att studera dessa ord i grekiskan. Jag föreslår att du skaffar dig ett bra grekiskt lexikon och studerar just dessa ord som Paulus använder för att beskriva människors attityder och handlingar i de sista dagarna. Kärleklösa, (2Tim 3:3) När jag läser rapporterna från socialförvaltningen om barnmisshandel och vad som händer i vårt så kallade moderna samhälle, så skakar jag på huvudet i misstro. Folk skulle inte kunna göra dessa saker, om det inte var så att de saknade kärlek. Om människor hade haft kärlek skulle de inte göra många av de saker de gör i dag. Allt du kan säga är att de saknar äkta tillgivenhet. Den självklara kärleken som en förälder har till ett barn, har Gud lagt i våra hjärtan. Kärleken som en förälder eller vuxen har till ett barn finns instinktivt tror jag, eftersom vi förstår barnets hjälplöshet och beroende. Det är svårt att förstå att någon kan utnyttja ett barn. Men det blir tragiskt nog allt vanligare i detta hedonistiska samhälle. Jag tänker på profeten Hosea som talade om Israel och sade: ”Vind sår de, och storm skall de skörda.” (Hos 8:7) Jag är rädd att detta är sant även för oss. Vi har sått vind, och nu måste vi skörda storm. Oförsonliga, (2Tim 3:3) Hur många människor har inte stått inför Gud och lovat att älska i nöd och lust tills döden skiljer dem åt, men ändå är skilsmässosiffrorna mycket höga. De har ingått i ett förbund, men det finns så många brutna förbund, och många är offer för brutna förbund. Många har separerat, men inte för att de själva har önskat det, utan därför att någon inte höll sitt löfte. Det är skrämmande hur vanligt det är att människor är oförsonliga i de sista dagarna. skvallriga, (2Tim 3:3) obehärskade, (2Tim 3:3) Det vill säga, det finns inga sexuella hämningar. Vi befinner oss nästan som i en Sodom- och Gomorra atmosfär och miljö. Min fru och jag går ganska ofta ut och äter. Vi brukar försöka undvika det på fredagkvällar om det är möjligt, men ibland är våra scheman sådana att min fru inte har tid att laga någon mat, och då går vi ut och äter. Det är svårt att tro sina ögon. På fredagkvällar är många ute och letar efter någon att ha sällskap med över helgen. Obehärskade”, utan sexuella hämningar. råa, fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud (2Tim 3:3-4) Vi har en njutningsmani idag. Det är inget fel med att njuta av livet och jag tror att Gud vill att vi ska göra det. Det är inget fel med nöje och jag tror att Gud vill att vi ska uppleva nöje, men när det blir viktigare än Gud så betyder det att det har blivit din gud, och det är en mycket dålig gud att dyrka eller tjäna. Det är bra att uppleva nöje, men gör det inte till din gud. Bibelordet talar om att människor älskar njutning mer än de älskar Gud. Det har blivit deras Gud, och därmed är de skyldiga till samma synd som folket i Gamla testamentet som dyrkade Mammon, eller snarare Molok, som var njutningsguden. "De kommer att älska njutning mer än Gud". och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen. (2Tim 3:5-7) Det grekiska ordet som används här för att beskriva de människor som går omkring och snärjer svaga kvinnor, är samma grekiska ord som används för att beskriva kvacksalveri, och Paulus menar förmodligen att de är kvacksalvare. De var samma typ av killar som gick runt och sålde ormolja eller ett all-botande medel och som lurade och bedrog folk. Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, trotsar dessa män sanningen. De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta. (2Tim 3:8) När Mose talade inför Farao och Aron kastade ner sin stav som förvandlades till en orm, så kastade även Faraos trollkarlar ner sina stavar. Deras stavar blev också ormar, men Arons orm svalde deras ormar. (2Mos 7) Jannes och Jambres var namnen på de två trollkarlar som stod emot Mose. De kunde imitera Guds verk till viss del, men sedan kom de till en punkt där de stoppades av Mose. "De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta." I Romarbrevet 1:28 talar bibeln om att Gud utlämnar människor till ett ovärdigt sinnelag när de motsätter sig Gud och Hans sanning. Deras sinnen blir fördärvade och till slut blir deras tro inte äkta. Jesus sade: ”Det är det som kommer ut ur munnen som gör henne oren.” (Matt 15:11) För: ”Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.” (Matt 12:34) När det kommer orent, smutsigt och rått tal ur en människas mun visar det att det är något fel med honom. "deras tro är inte äkta". Men de ska inte ha någon mer framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres. (2Tim 3:9) Med andra ord, du kan hålla på ett tag men i slutändan kommer sanningen fram. Du kanske kan lura människor ett tag, men till slut kommer verkligheten att uppdagas som den gjorde för Jannes och Jambres. De kom till en punkt då Mose utförde ett underverk från Gud och de backade tillbaka. De sade: ”Vänta lite, det här är Guds hand vi kan inte göra något.” "Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres.” Men du har troget följt mig (2Tim 3:10) I motsats till detta, vilken kontrast en kristen är till världen omkring honom. En kristens livsstil skiljer sig mer och mer från världens. Mer och mer blir det en påtaglig skillnad mellan en kristen och världen eftersom ju mer korrupt världen blir, desto mer utmärker sig de kristna. Ju mer en person lever gudfruktigt och rättfärdigt i Kristus, så sticker han ut. Paulus sade till Timoteus: "Men du har troget följt mig" i lära och liv, i målsättning och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet, i de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå! Men Herren har räddat mig ur dem alla. (2Tim 3:10-11) Timoteus var från Lystra. Paulus mötte honom på sin första missionsresa. På den tiden var Timoteus bara en ung pojke, troligtvis i mitten av tonåren, och ändå drogs han till aposteln Paulus på grund av det budskap han förkunnade. Timoteus hade fått undervisning ur Skrifterna av sin mor och mormor ända från barndomen. När Paulus med Guds ord som grund bevisade att Jesus var Messias, kunde Timoteus förstå att det var sant och ta till sig den kristna tron tack vare sin bakgrund. När folket i Lystra stenade Paulus tills de trodde att han var död och släpade ut honom ur staden, befann sig antagligen Timoteus bland dem som stod runt Paulus och grät när de såg hans livlösa kropp ligga där på marken. Plötsligt slutade de att gråta när de såg att Paulus började andas och röra på sig, och reste sig upp och sade: ”Låt oss gå tillbaka in i staden och predika lite mer.” Paulus sade: ”Du vet vilket slags liv jag har levt. Du vet vilka förföljelser som jag upplevt, men Herren har räddat mig ur allt.” ”Mycket får den rättfärdige lida, men Herren räddar honom ur allt.” (Ps 34:20) Paulus liv stod i kontrast till världen. Det kristna livet är ett liv med målsättning. Världen bara existerar. Den har inget riktigt mål, ingen verklig mening och människor bara existerar, men Paulus liv var ett liv av tro, tålamod, kärlek och uthållighet. Man skulle kunna tro att världen skulle behandla en sådan person mycket varmt, men intressant nog är det inte så. Efter att Jesus i bergspredikan beskrivit en kristens egenskaper i saligprisningarna så vill man säga: “En person som stiftar fred och är barmhärtig, som hungrar och törstar efter rättfärdighet, som är ödmjuk och fattig i anden – helt säkert kommer världen att respektera en sådan person.” Men efter att ha beskrivit en person som fruktar Gud och hans eller hennes egenskaper, så säger Jesus i slutet av slutsaligprisningarna: ”Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull.” (Matt 5:11) Världen beundrar inte sanna kristna egenskaper. Varför? Jo, därför att ett sant Guds barn ger en världslig person skuldkänslor. De blir bara irriterade av din kärlek, ditt tålamod och din godhet eftersom de känner sig skyldiga. Tänk på vad de gjorde mot Jesus. Han sade: ”Har de förföljt mig, ska de också förfölja er.” (Joh 15:20) Förvänta dig inte att världen kommer att beundra din gudfruktiga inställning. Förvänta dig inte att världen kommer att applådera när du protesterar mot ondskan. De kommer att säga: ”Korsfäst honom”, snarare än att applådera. Paulus sade: ”Du vet hur jag har levt, och du har sett min tro, mitt tålamod, min kärlek, min uthållighet och de förföljelser och lidanden som jag fått utstå.” Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. (2Tim 3:12) Detta är ett av de löften i bibeln som jag tycker minst om. Jag har ännu aldrig sett detta bibelord i något häfte som innehåller löften ur bibeln. Det är inte den typ av löften vi tycker om som t.ex. ”Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver." (Fil 4:19) Detta löfte gillar jag, men bibeln lovar också: "Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda. " Vi är i en främmande värld. Vi är främlingar och pilgrimer här. Den här världen är i uppror mot Gud. Om vi står på Gud sida är vi inte längre på världens sida, och därför kommer vi att uppleva förföljelse. Slut av del 5 För att gå till del 6) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
2Timoteusbrevet