2Tim del 8) 4:12-22
Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Tychikus har jag sänt till Efesos. När du kommer, ta med dig manteln (2Tim 4:12-13) kommer, ta med dig manteln (2Tim 4:12-13) Nu tar Paulus upp några personliga saker: ”ta med dig manteln” som jag lämnade hos Karpus i Troas. Ta också med böckerna, framför allt pergamentskrifterna. (2Tim 4:13) Det sägs att Paulus var ivrig att läsa. I Apg 22:3 sade Paulus att han suttit vid Gamaliels fötter, och enligt historien har vi en uppgift om när Gamaliel talar om Paulus som student. [Gamaliel var en känd rabbi, ö.a.] Han sade att det största problemet han hade med Paulus var att kunna förse honom med tillräckligt med böcker. Så Paulus älskade att läsa, och det var därför Festus, när Paulus hade sitt försvarstal inför kung Agrippa, ropade: ”Allt ditt studerande har gjort dig galen”. Paulus hade suttit hela två år i fängelse, och varje gång Festus sett honom var han uppslukad av en bok. Så Festus sade: ”Du har studerat för mycket. Du har flippat ur och tappat greppet. Allt ditt studerande har gjort dig galen.” Ta också med böckerna, framför allt pergamentskrifterna.” Kopparsmeden Alexander har gjort mig mycket ont. Herren ska ge honom efter hans gärningar. (2Tim 4:14) Det är intressant, är det inte? Jesus sade att vi skulle be för dem som skadar oss, men jag vet inte om Han avsåg att vi skulle be på det sättet. [Paulus menade inte att hämnas själv, utan lämnade saken åt Gud enligt Romarbrevet 12:19, ö. a.] Du själv måste också vara på din vakt mot honom, (2Tim 4:15) Se upp för Alexander, kopparsmeden. för han har gjort kraftigt motstånd mot vår förkunnelse. När jag försvarade mig första gången var det ingen som kom till min hjälp, utan alla övergav mig. Hoppas det inte tillräknas dem. (2Tim 4:15-16) Paulus var helt övergiven av alla sina vänner. Vid hans första förhör inför Nero lämnade alla honom. Första gången som Paulus nämns i bibeln är när han håller mantlarna för de män som stenade Stefanus till döds. Paulus hade precis hört Stefanus fantastiska vittnesbörd inför Sanhedrin som han var medlem av. Paulus röstade ja till att stena Stefanus, och samtyckte till hans död, och han deltog genom att hålla mantlarna för de män som utförde själva steningen av Stefanus. Medan Stefanus stenades tittade han upp och sade: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” (Apg 7:58- 60) Detta gjorde tydligen ett ganska starkt intryck på Paulus därför att senare när Jesus fick tag på Paulus på vägen till Damaskus, sade Han: ”Det blir hårt för dig att sparka mot udden.” (Apg 26:14) Jag är säker på att hela händelsen med med Stefanus fortfarande fanns kvar i hans hjärta och sinne. Att se den här killen dö på ett sådant sätt: ”Herre Jesus, ta emot min ande”.Herre, ställ dem inte till svars för denna synd”. Istället för att förbanna och skrika till de som stenade honom var det en vacker inställning av kärlek och förlåtelse. Nu efterliknar Paulus mer eller mindre vad han såg hos Stefanus när han talar om de personer som övergett honom: ”Hoppas det inte tillräknas dem.” Men (2Tim 4:17) Och jag älskar detta: ”utan alla övergav mig…” ”Men” Herren hjälpte mig (2Tim 4:17) ”Och det är allt jag behöver. Herren var med mig.” och gav mig kraft, för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk få höra den. Så blev jag räddad ur lejonets gap. (2Tim 4:17) Eller Nero. Paulus kallar honom för lejonet. Kanske Paulus hänvisar till när de kristna kastades ut på arenan till lejonen, men jag tror att han pratar kryptiskt om Nero. Lägg märke till att han säger: ”Men, Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk få höra den.” Det som hände var att när Paulus stod inför Nero, tog han tillfället i akt och predikade evangeliet för honom. Vilket fantastiskt tillfälle. När än Paulus greps och tvingades inställa sig hos landshövdingarna, och senare inför kung Agrippa, använde han alltid tillfället till att vittna och försöka vinna dem för Jesus Kristus. Jesus sade till sina lärjungar: ”Ni kommer att bli förföljda, och de kommer att gripa er och ställa er inför makthavare och kungar. Men var inte oroliga för vad ni ska säga, för i den stunden kommer Anden att ge er de ord som ni bör säga, och det kommer att bli ett tillfälle för er att vittna.” Så Paulus tog varje framträdande inför makthavarna som en möjlighet att vittna. Han gav ett mycket starkt vittnesbörd inför kung Agrippa. Han sade: ”Agrippa, tror du på profeterna? Jag vet att du tror.” Agrippa svarade: ”Vänta lite nu. Menar du att du försöker omvända mig?” Och Paulus svarade: ”Åh, jag önskar att jag kunde.” Han försökte verkligen omvända honom. Varken Paulus eller Lukas ger oss någon redogörelse för vad Paulus sade till Nero, men vi kan vara säkra på att han jobbade hårt på att omvända Nero. Utan tvekan tänkte han: ”Tänk vad det skulle göra för kristendomen om Nero kunde vinnas för Kristus”, och jag är säker på att han gav den här killen ett vittnesbörd som du aldrig hört förut. Jesus lovade att den Helige Ande kommer att ge oss de rätta orden i den stund vi behöver. Paulus sade: ”alla övergav mig”… ”Men Herren hjälpte mig och gav mig kraft, för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas”. Han gav ett starkt vittnesbörd för att Nero och alla hedningar skulle få höra, och hela Neros domstol fick höra evangeliet. "Så blev jag räddad ur lejonets gap.” Herren ska också rädda mig (2Tim 4:18) Och det gjorde Han. Paulus blev halshuggen och han kom undan Nero därför att Jesus sade i Matt 10:28: ”Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” Paulus: ”Jag kommer att bli räddad, jag vet att Gud kommer att befria mig”, och Paulus visste exakt hur eftersom han sade: ”tiden för mitt uppbrott är inne”. (2Tim 4:6) ”Jag är på väg. Herren kommer att befria mig.” Jag tycker det är fel när vi tror att befrielse kommer endast genom att Gud helar. Gud har många sätt att befria oss på. "Herren ska också rädda mig" från alla onda anslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. (2Tim 4:18) Världen kan ta mitt liv, men Herren kommer att rädda mig till det himmelska riket. Hans är äran i evigheters evighet. Amen. Hälsa till Prisca och Aquila (2Tim 4:18 -19) Nu här är de igen. De är fortfarande i Efesos och Paulus har så nära band till Prisca och Aquila. Han träffade dem först i Korint och sedan följde de med honom, eller reste före honom, till Efesos. De tjänade med honom i hans tjänst där och Prisca och Aquila är några personer som jag är angelägen om att få träffa. Hälsa till Prisca och Aquila” och Onesiforus familj. (2Tim 4:19) Man tror att Onesiforus också dödades i Rom. Han letade ivrigt efter Paulus och fann honom i en fängelsehåla, och man tror att han blev dödad på grund av sin relation till Paulus eftersom Paulus inte hälsar till honom utan bara till hans familj, och det finns vissa historiska uppgifter om att detta faktiskt hände. Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletos eftersom han var sjuk. Skynda dig hit före vintern. Eubulus hälsar till dig, även Pudens, Linus, Claudia (2Tim 4:20-21) Pudens och Claudia är två intressanta namn. och alla bröderna. (2Tim 4:21) Det finns några intressanta berättelser i den tidiga kyrkan om denna Claudia som tros ha varit en prinsessa från de brittiska öarna. Det är inte bekräftat att det är samma Claudia, men i den tidiga kyrkan i Rom fanns en Claudia som blivit omvänd. Hon var en prinsessa från de brittiska öarna som hade skickats till Maria, en av de romerska ledarna, som en del av ett avtal. Hon omvändes till Kristus i Rom och blev en mycket betydelsefull person i kyrkan där. Herren vare med din ande. Nåden vare med er. (2Tim 4:22) Så detta är Paulus sista brev till Timoteus och det sista brevet han skriver. Må Herren rikligt välsigna dig när du tar emot Guds ord och börjar tillämpa det i ditt dagliga liv så att det kan ha en renande effekt på dig. Jesus sade: ”Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er.” (Joh 15:3) Må Guds ord leda dig på rättfärdighetens väg som Han vill att du går på, och att Hans ord är nyttigt för dig. Må Herren vara med dig och stärka dig i de olika svårigheter och prövningar som du kommer att möta, och låta dig segra och vinna en överväldigande seger genom Jesus Kristus. Sista delen
2Timoteusbrevet