ISRAEL
Eskatologi (Profetia)
Israel blev ett land den 14 Maj 1948, efter 1878 år utan hemland. Det verkade otroligt men skedde och judarna kom tillbaka till Israel från hela världen. I Jesaja 27:6 står det att Israel ska grönska och blomstra och fylla hela världen med frukt och idag är de världens tredje största nation med export av frukt. När det gäller profetior om framtiden så går Israel som en röd tråd genom Bibeln. Många människor, både troende och icke-troende, gillar inte allt som staten Israel gör och har svårt att förstå varför landet Israel är viktigt och en del säger att de kristna är Guds utlovade folk idag. Man behöver inte stötta det politiska Israel i allt de gör men det är viktigt att förstå att Guds löften till Israel gäller än idag (Rom 11.) Vi litar på Guds löften om vår frälsning och på samma sätt kan vi veta att om Gud har lovat något till Israel så kommer han att hålla det. Landet Israel kommer att vara i centrum i skeendet i den yttersta tiden. Det judiska folket är inte bättre än andra, men Gud utvalde dem för att Jesus skulle födas bland dem. Sedan majoriteten av det judiska folket inte tog emot Jesus som Messias så har evangeliet under 2000 år gått ut till alla andra folk, men Gud är inte klar med det judiska folket och det kommer en tid för dem igen. Ingela Jansson