Apostlagärningarna
Del 8) 3:13-16
Det är dåraktigt att upphöja det instrument som Gud använder. När vi bodde i Los Serranos och jag tjänade som pastor i en kyrka där, fanns det en kvinna som hette Edie som hade börjat komma till en av bibelundervisningarna som jag ledde. Hon sa: "Chuck, jag vill att du ska vittna för min make. Han är den bästa psykiatern i hela Pomona Valley. Han är ansedd som en av de största neurokirurgerna i detta område. Men han behöver hjälp. Han behöver Herren, och jag vill att du ska vittna för honom." Edie bjöd hem min fru Kay och mig på middag en fredag kväll. Efter måltiden försvann Edie och Kay in i köket och lämnade Bud (som mannen hette) och mig, så att vi kunde prata. Vi pratade i flera timmar om Gud och om livet. Bud påstod sig vara ateist. Han var en mycket briljant man men jag sådde in evangeliet i hans hjärta. Senare bjöd Edie oss att komma tillbaka. Hon sa att Bud hade börjat läsa och att han hade börjat söka. Vi hälsade på hos dem igen och efter middagen försvann kvinnorna återigen in i köket och lämnade Bud och mig så att vi kunde prata med varandra. Och jag sa till slut: "Bud du är ju en psykiater. Du har förmodligen undersökt och utvärderat mig genom allt du har frågat, och du har nog en ganska bra uppfattning om mig nu. Du vet vilken inställning jag har till livet. Du vet vilken typ av person jag är. Du vet vilken glädje jag bär på och du vet vilken frid jag har", och jag fortsatte: "Säg mig, vad händer om Jesus Kristus inte är Guds Son? Tänk om allt jag tror inte är sant, och den glädje och frid jag har är baserade på en falsk premiss? Nu när du vet vilken glädje och frid jag har, vad tycker du att jag har förlorat genom att tro som jag tror?" Bud tittade mycket rakt och studerande på mig en stund och studerade frågan. Han sa till slut: "Inte ett dugg. Jag önskar att jag var en så glad och fridfull person som du är." Jag fortsatte: "Nåväl, säg mig Bud, tänk om det jag tror på är sant? Vad har du förlorat genom att inte tro?" Han svarade: "Du fick mig!" Då sa jag: "Nej, jag tror att Herren fick dig." Vi gick ner på knä och han bad Jesus Kristus att ta över hans liv. Hade en vacker omvändelseerfarenhet och Gud förändrade hans liv dramatiskt. Nästa morgon när jag kom till kontoret väntade hans fru på mig där. Hon är en mycket öppen hjärtlig person. Hon tog tag i mig och sa: "Chuck, Chuck, jag visste att du kunde göra det.” Jag visste att du kunde göra det. Åh Chuck, det är så fantastiskt. I morse läste Bud Bibeln innan han gick till jobbet. Åh Chuck, jag visste att du kunde. Du är så fantastisk." Då sa jag: "Edie. Vänta. Vänta en lite. Din man är neurokirurg, eller hur?" Hon svarade: "Åh, ja, han är den främste." Jag sa: "Tänk om en av din mans patienter skulle komma in på hans kontor efter en operation och plocka upp skalpellen och säga: "Åh, du är en sådan fantastisk skalpell, du gjorde ett så fantastiskt jobb när du skar i min skalle. Du är så fantastisk, så fantastisk!” Din man skulle tycka att patienten var lite knäpp eftersom man inte upphöjer instrumentet, utan den som använder instrument. Därför Edie: Prisa Herren istället. Det var den Helige Ande som berörde Bud. Det var den Helige Ande som drog honom till Jesus, och det var ett verk av Guds Ande i hans liv. Gud använde mig som sitt instrument, och det var allt jag var, ett instrument i Guds händer. Ge inte mig äran. Säg inte att jag är underbar, utan kom ihåg hur underbar Gud är." Människor har en tendens att prisa instrumentet eftersom de kan se det, känna och röra vid det. Även om vi kan känna Gud, är det svårt att se honom och svårt att röra vid honom, förutom genom våra andliga ögon. Och på så vis är det lätt att man upphöjer instrumentet istället för Gud som har använt instrumentet. Om du är ett instrument som Gud använder, var försiktig så att du inte tar emot äran för Guds verk. Petrus sa: "Varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå?" Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, (Apg 3:13) I sin predikan började Petrus undervisa på den nivå som folket befann sig och jag tror att detta är något som vi måste ta lärdom av. När Paulus ombads att hålla ett tal på Areopagen till de epikureiska filosoferna, började han inte med begreppet rättfärdiggörelse genom tron. Han började sitt budskap på den nivå som passade dem. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sade: "Atenare! Jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. (Apg 17:22-24) Och Petrus började undervisa på den nivå folket befann sig och sedan förde han dem vidare. Se till att du börjar på en nivå där människor förstår dig och led dem till de andliga dimensionerna. Börja där de befinner sig. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. (Apg 3:13) Alla kände till vad som hade hänt i Jerusalem detta år. De visste att Jesus hade blivit korsfäst, och det är intressant att Petrus här helt och hållet lägger skulden på folket. Pilatus ville fria Jesus. I Johannesevangeliet tyder det verkligen på att Pilatus önskade att släppa Jesus. "Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom." Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och krävde att få en mördare fri! Livets furste dödade ni, (Apg 3:14-15) Ordet furste är förmodligen en dålig översättning. I Hebreerbrevet talas det om Jesus som trons upphovsman och fullkomnare. Så han är upphovsmannen, fursten, ledaren i livet. Det nya eviga livet som har lovats oss som tror på honom. Han är upphovsman till det eviga livet och liksom han är trons upphovsman och fullkomnare, så är han också upphovsman till detta liv som vi har genom honom. Vilken motsägelse, eller hur? "Ni dödade livets upphovsman." Det är verkligen en motsägelsefull mening. men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. (Apg 3:15) Kom ihåg, Petrus första predikan var fokuserad på uppståndelsen och när han återigen har tillfälle att predika för dem, har han uppståndelsen i centrum. Kommer ni ihåg när Paulus predikade på Areopagen? (Apg 17) Han ville absolut komma till uppståndelsen, och när han gjorde det bröts mötet upp. De sa: "Åh, det där är konstigt. Ingen uppstår från de döda." Detta gjorde att mötet med de epikureiska filosoferna bröts upp. Och Petrus predikar återigen om uppståndelsen. Detta var hjärtat i den tidiga kyrkans budskap, att det finns hopp om ett evigt liv tack vare att Jesus uppstått igen. Om Kristus inte har uppstått, då är vi fortfarande kvar i våra synder och vi befinner oss i ett hopplöst tillstånd. De som har dött har gått förlorade och vi är de mest ömkliga av alla människor. Men Jesu Kristi uppståndelse är grunden för evangeliet i Nya Testamentet. Vårt hopp är grundat på det faktum att Jesus uppstått. Petrus säger: "Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far! I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp." Detta är kärnan i evangeliets budskap. Du kan inte ta bort det. Om du gör det har du inget evangelium. Och Petrus kommer till favoritdelen: "Gud har uppväckt honom från de döda vilket vi är vittnen till." Lärjungarna vittnar om sanningen att Jesu Kristi uppstått. Och genom tron på hans namn (Apg 3:16) Kraften i Jesu namn. Jesus sa: ”Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.” (Joh 14:14) ”Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig.” (Joh 16:24) Det finns en enorm kraft i Jesu namn även när det faller från den svagaste kristens läppar. Du tänker säkert: "Ja, Jesu namn, men jag är inte tillräckligt helig eller rättfärdig för att uttala det namnet." Men det spelar ingen roll hur svag du är. Kraften beror inte på dig, utan den finns i Jesu namn. Du kan vara svag, men det spelar ingen roll, kraften är inte din. Den finns i namnet. Petrus sa: Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man (Apg 3:16) "Se inte på mig. Jesus Kristus, den som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, det är i hans namn och genom tro på hans namn som undret med den lame mannen skedde. Jesus Kristus är den som gjort benet rakt. Han är den som gjort att mannen kan gå." som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa, som ni alla ser. (Apg 3:16) "Tron som kommer genom det namnet”. Lägg märke till prepositionen genom. Petrus säger inte: "Det var min stora tro”, utan: ”Tron som kommer genom Honom. Han är den som gav mig tro." Kristus är upphovsmannen och fullkomnaren av vår tro. Vi talar så ofta om tro som något som vi kan utveckla, något som vi arbetar upp, något som vi kan sitta och meditera och utveckla. "Jag försöker bara, du vet, öka min tro." Tron är en gåva. Slut av del 8 För att gå till del 9 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.