Del 14) 6:1-6 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. (Gal 6:1) Bibeln verkar göra en åtskillnad mellan synder och överträdelser men jag tror att skillnaden är ganska liten. Jakob sade: ”Är någon bland er sjuk, skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.” (Jak 5:14-15) Sedan sade han: "Bekänn alltså era synder för varandra" (Jak 5:16) [I KJV står det i vers 15: “And if he have committed sins”, vilket betyder ‘synder’. I vers 16 står det: "Confess your faults one to another", vilket bl.a. betyder ‘fel’. Det är olika ord i den grekiska grundtexten i vers 15 och 16. I vers 15 står det ἁμαρτία (hamartia) och i vers 16 står det παράπτωμα (paraptōma). Det också är det ord som står i grundtexten i Gal 6:1, och där har KJV översatt till fault, ö.a.] Det finns faktiskt ingenstans i bibeln där vi uppmanas att bekänna våra synder för varandra. Vi skall bekänna våra synder för Gud: "Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1Joh 1:9) Men vi kan bekänna våra överträdelser för varandra. Många människor har hamnat i problem när det gällde att man skulle bekänna synder för varandra. En del har blivit mycket skadade av det. Jag hörde en berättelse om tre pastorer som träffades och bestämde sig för att de skulle rensa sina samveten genom att bekänna sina synder för varandra. Den första pastorn sade: "Jo, jag har problem med att jag dricker. Det är inte någon som vet detta men jag har alltid en flaska hemma.” Han fortsatte: "Jag dricker bara ensam och inte tillsammans med andra. Jag bara måste ha min flaska, och varje kväll innan jag går till sängs tar jag en drink eller två." Nästa pastor sade: "Tja, mitt problem är kvinnor. Jag verkar inte kunna bli fri från lust och jag har verkligen en stark lust efter kvinnor. Det är hemskt, jag vet inte vad jag skall ta mig till.” Och han började berätta om några av kvinnorna. Den tredje pastorn sade: "Tja, min synd är skvaller och jag bara väntar på att få komma härifrån." Vi måste vara försiktiga med den här sortens bekännelser. Vi vet inte vem som kan ha skvaller som sin synd. "Bekänn era fel och överträdelser för varandra". ”Jag är skyldig. Jag hade fel.” Det är bra att bekänna men det är svårt. Jag tror att orden: "Jag hade fel”, förmodligen är de tre svåraste orden att uttala, särskilt om man pratar med sin fru. Man vill ju inte ha fel, men vi bör vara villiga att erkänna när vi har fel och när vi har gjort ett misstag. ”Bekänn era fel”. "Jag var för snabb med min bedömning. Jag talade när jag borde ha varit tyst. Det var fel av mig att säga så." "Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse,” Detta tror jag, hänvisar till villolära eftersom det står i det sammanhanget. Någon har blivit omskuren för att han skulle bli rättfärdig. Han är bedragen av falsk undervisning. "då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad." Till exempel, om det gäller en broder som hamnat i en felaktig relation så skall vi som är andligt sinnade i mildhet upprätta honom. Gud önskar inte att fördöma syndaren utan alltid att återupprätta den som syndat. Om jag har en fördömmande attityd mot alla som gör fel, då har jag inte Guds attityd mot människor. Det är olyckligt att många människor har detta begrepp om Gud att Han vill fördöma alla som har gjort något fel. Men det är inte så. Gud vill återupprätta alla som har gjort något fel. Om du har syndat så är det inte Guds önskan att förgöra dig. Det är Guds vilja att återupprätta dig. Om jag skall bli en Guds tjänare som vandrar i kärlek så måste jag försöka att hjälpa till i processen av återupprättande, och inte trycka ner andra ännu mer. Man ska inte säga: "Nåja, jag visste ändå att den killen var opålitlig", utan vi skall istället tillrättavisa honom i ödmjukhet och inte komma med en överlägsen attityd. Vi skall inte komma med kritik och fördömelse och inte vara lagiska och säga: "Hur kunde du göra det?” Vi skall upprätta andra i ödmjukhet inse: "Jag är kapabel att göra samma sak. Om det inte vore för Guds nåd och kraften från Guds Ande, så skulle jag kunna vara skyldig till exakt samma sak." Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. (Gal 6:2) Han bar våra bördor för oss. "Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1Petr 5:7) Han är villig att bära din börda och nu måste vi bära varandras bördor, därmed uppfyller vi Kristi lag. ”Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den.” (1Kor 12:26) I Kristi kropp, församlingen, måste vi ha den typ av känslighet där vi kan betjäna varandra mera effektivt när det finns ett behov och en broder är i nöd. När en broder lider så kan vi stå med honom och uppmuntra honom och stödja honom så att vi bär varandras bördor. Det är vad Herren vill att vi ska göra: "Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag." Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv. (Gal 6:3) Han kan inte lura människor omkring sig och det finns så många i denna kategori som verkligen tror att de är något, när de inte är någonting. Har du träffat någon av dessa personer? Själv har jag träffat många som har bedragit och vilselett sig själva. Var och en skall pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. (Gal 6:4) När Gud har uppenbarat någon särskilt spännande sanning till ditt hjärta, något så nytt, ovanligt, så annorlunda. Och du känner att hela Kristi kropp behöver få del av och lära känna denna sanning som Gud har uppenbarat för dig – var snäll och låt oss kunna se hur denna sanning har förändrat ditt liv så att du bli mer lik Jesus Kristus. Tillåt oss se hur denna sanning har förändrat dig och gjort dig till en bättre Guds tjänare. Sedan när vi ser frukten av denna sanning i ditt eget liv kommer vi och frågar dig om det. Men kom inte och tvinga dina idéer på oss. Vi bör alla visa genom våra liv, då får vi något att verkligen glädja oss över. Låt det synas i ditt eget liv. Låt oss se resultatet i ditt liv. Sedan kan du glädjas åt vad Gud har gjort för dig. Ty var och en skall bära sin egen börda. (Gal 6:5) Det är viktigt att vi bär varandras bördor. Men du kan inte lägga din egen börda på alla andra. Du måste bära din egen börda också. Det finns en massa människor som alltid försöker att avlasta sig sin egen börda på alla andra så att de inte behöver bära den själv. De lägger sin börda på människor omkring sig och sedan går de iväg och säger: "Okej, nu behöver jag inte längre oroa mig över detta, jag har dumpat det på någon annan." Jag själv har en massa människor som dumpar bördor på mig. När jag berättade för min fru om något som hade dumpats på mig häromdagen sade hon: "Varför tror du att Gud gav dig breda axlar?" Jag får inte mycket sympati hemma men bra förmaningar. :) Den sjätte versen är en intressant vers och jag vill inte gå mycket djupare in på det, men Paulus förklarar: Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. (Gal 6:6) Bibeln säger: "ty arbetaren är värd sin lön." (Luk 10:7) ”Du skall inte binda till munnen på oxen som tröskar.” (5Mos 25:4) "Jordbrukaren som arbetar hårt bör först och främst få del av skörden." (2Tim 2:6) Jag måste säga att Gud rikligen har välsignat mig. Han har välsignat mig på alla tänkbara områden. Han har välsignat mig fysiskt med god hälsa. Han har välsignat mig andligt i min vandring och relation med Honom. Han har välsignat mig ekonomiskt. Han har välsignat mig på alla möjliga sätt och jag tackar Gud för Hans välsignelser. Jag tänker inte klaga och säga: "Men den som får undervisning i ordet bör dela med sig av allt gott till den som undervisar honom.” Men ni ska veta att Gud tar hand om mig och Han gör det mycket bra. I själva verket älskar jag att kunna gå ut och betjäna människor med Guds kärlek och sanning utan att ta betalt. I detta avseende vill jag på sätt och vis vara oberoende som Paulus. Jag älskar att resa och besöka kyrkor, och när folk frågar hur mycket jag vill ha betalt för att komma till dem så svarar jag: "Jag skulle aldrig ta betalt för att komma till någon kyrka." Vart jag än går och folk frågar om kostnader så säger jag alltid till dem: "Se min Far är enormt rik och Han tar hand om alla mina behov så ni behöver inte bekymra er om att ta hand om mig. Min Far har gett mig ett frikostigt utgiftskonto." Gud är god och Han har välsignat mig vilket jag tackar Honom för. Slut av del 14 För att gå till del 15) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Galaterbrevet