Andlig mat Detta är en webbsida med sund kristen bibelundervisning. Vi arbetar med att lägga ut undervisning på svenska över brev och böcker från NT samt över olika ämnen. Målet är inte att ge teoretisk kunskap, utan att den som läser undervisningen lättare kan tillämpa Guds ord i sitt liv och växa i tron med den helige Andes hjälp. Vi länkar också till några förkunnare från California. Vi har själva haft mycket glädje av att lyssna till dem och läsa deras material. Vi har lärt oss mycket och haft roligt. Deras undervisningsstil är att gå igenom bibeln bok för bok, brev för brev. Deras undervisning är på tydlig engelska. Texterna som översatts har hämtats från nedskriven predikan. Predikanterna tillhör ett samfund som heter Calvary Chapel. De har idag 1600 församlingar världen över, av vilka några är bland de största församlingarna i USA. De har samma grundläggande trosbekännelse som andra evangeliska frikyrkor. De skiljer sig dock lite från andra samfund på några punkter. De har t.ex. ingen medlemsmatrikel. Som medlem räknas den som ser församlingen som sin hemförsamling. De är heller inte något kyrkosamfund utan en rörelse. De olika församlingarna är oberoende och självständiga i sitt arbete. Vår avsikt med denna webbsida är dock inte att visa på ett enskilt samfund eller rörelse, eller en enskild predikant, däremot gillar vi mycket av de principer som de står för och vi tror att de kan tillämpas av alla kyrkor: De lägger stor vikt vid undervisning ur Guds ord. Deras vision är att ge och betjäna, i stället för att ta emot och bli betjänad. De vill ha sin betoning på givande och betjänande av människor i församlingen. De tror på Andens gåvor och ber också för sjuka. De betonar bl.a att pastorns främsta uppgift är att vara en herde för fåren och att undervisa och utrusta människor för deras kallelse och tjänst. De har även en annan profil angående pengar. De menar att om Gud leder så kommer han att förse med vad de behöver. T.ex. så tar de oftast upp en enkel kollekt och betonar inte i övrigt givande från medlemmarna till församlingens verksamhet. Om du inte har så mycket tid till att utforska vår webbsida så hoppas vi att du ändå tar dig tid att läsa Chuck Smith´s berättelse ur boken “Harvest” om hur han förändrades som pastor. Efter 17 år utan större resultat i sin tjänst, och då han prövat olika metoder för församlingstillväxt, började han istället att undervisa församlingen, och något började hända. Detta kapitel tar även upp ämnen som evangelisation, pengar och församlingens struktur:
Så älskade Gud världen att Han gav den sin ende Son. Vad vi tror? Vi bekänner oss till klassisk kristen tro. -Vi tror att hela bibeln är Guds ord. 2Tim 3:15-17 De heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (Ordet utandad på grekiska theópneustos kan också översättas inspirerad.) 1Tess 2:13 Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord utan så som det verkligen är: Guds ord som är verksamt i er som tror. -Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer: Fadern, Sonen och den Helige Ande. -Vi tror att Jesus är både fullt ut sann människa och fullt ut sann Gud. -Vi tror att Jesus dog i vårt ställe för att försona oss med Fadern och att han kommer att komma tillbaka i makt och härlighet. -Vi tror att människor blir frälsta genom att omvända sig från synd och acceptera Jesus Kristus som Herre och Frälsare. -Vi tror på den Helige Andes gåvor. -Vi tror på syndernas förlåtelse och ett evigt liv med Gud. Joh. 3:3-19 Rom. 10: 9-10 Vem är vi? Vi heter Manchi & Ingela och är ett vanligt kristet par. Vi har båda två vanliga jobb. Vi är frälsta av nåd och tror på evangeliet om Jesus Kristus. Vi har också en annan webbsida med inriktning på evangelisation, titta gärna dit: tre16.se Kontakta oss : manchi@tre16.se
Om oss
Om webbsidan & oss