Uppenbarelseboken
Del 2) 1:7-18 Se, han kommer med molnen, (Upp 1:7) Förmodligen är det en hänvisning till församlingen som kommer med honom. I kapitel 11 i Hebreerbrevet står det om alla dessa gammaltestamentliga heliga som genom tron satte sin prägel på världen och kapitel 12 börjar med: När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, (Hebr 12:1) Många människor kommer att återvända med Jesus, församlingen. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. (Kol 3:4) Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, (Upp 1:7) Detta är tvärtom mot vad Jehovas vittnen lär ut. De säger att Jesus kom osynligt 1914 till en hemlig kammare och att endast de med andliga ögon kunde se honom. De säger att det nu är tusenårsriket och att Jesus styr världen från denna hemliga kammare. De säger också att Satan är bunden och kastad i avgrunden. Vi fortsätter i Upp 1:7: och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. (Upp 1:7) När Jesus hade uppstått förde han sina lärjungar till Oljeberget. Han steg sedan upp till himlen och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de stod där, var där två män i vita kläder som sa: ”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen." (Apg 1:11) Varje öga skall se Jesus. Han kommer att komma tillbaka och det kommer att vara en offentlig ankomst. Jesus kommer tillbaka fysiskt för att etablera Guds rike på jorden. Och varje öga ska se honom, även de som genomborrat honom. (Upp 1:7) Det finns en profetia i Psaltaren 22 om Jesus Kristus och där står: "de har genomborrat mina händer och fötter.(Ps 22:17) I Sakarja finns det en annan profetia om Jesus Kristus: "så att de ser upp till mig som de har genomborrat”. (Sak 12:10) Och återigen i Sakarja: ”Om man då frågar honom: "Vad är det för sår du har på händerna?" (Sak 13:6) Vi fortsätter: Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Ja, amen. (Upp 1:7) Det judiska folket kommer tillslut att erkänna att Jesus verkligen är Messias, den efterlängtade Messias som nationen Israel har väntat på och sökt efter. Ett sådant erkännande kommer att komma, men först efter att Jeremias profetia blivit uppfylld och Israel har gått igenom en tid av stora problem och stor sorg. (Jer 30:7), men det kommer att ske: "de ser upp till mig som de har genomborrat”. Nu talar Jesus direkt till Johannes och säger: Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige. (Upp 1:8) Om detta avser Jesus eller Gud är inte så tydligt, men i vers 11 säger Jesus till Johannes: "Jag är A och O, den förste och den siste och vad du ser skriv ner i en bok.” [Den första delen i vers 11 finns inte i SFB men i KJV. Jesus säger även att han är A och O i Upp 22:13 och där avser det honom själv.] Gud säger om sig själv att han är A och O, begynnelsen och änden Jesus säger samma sak. Förr i tiden läste jag geometri och vi läste att lika vinklar och lika sidor gör en likbent triangel. Om vinklarna och sidorna är lika, blir de lika. Om Gud säger: "Jag är A och O, början och slutet" och Jesus säger: "Jag är A och O, början och slutet", då gör de dem lika. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. (Joh 1:1-3) Och Ordet blev kött och bodde bland oss, (Joh 1:14) Johannes ger lite bakgrund till visionen. Han säger: Jag, er broder Johannes som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er, hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. (Upp 1:9) Vid denna tid hade alla de andra apostlarna blivit martyrer. De hade alla blivit dödade av den romerska regeringen. Johannes är den ende som är kvar av de ursprungliga apostlarna. Det uppskattas att Uppenbarelseboken skrevs 96 e.Kr. Man uppskattar också att Johannes var ungefär lika gammal som Jesus så Johannes är förmodligen nära 96 år gammal vid skrivandet av denna bok. Han var på en liten stenig ö i Medelhavet, utanför kusten sydväst om Efesus och han var där på grund av Guds ord och sitt vittnesbörd. Enligt Eusebius bok om kyrkans historia har alla de andra apostlarna dött en våldsam död och han säger att det gjordes ett försök att koka Johannes i olja men att han överlevde denna upplevelse. Han blev då förvisad till ön Patmos. Gud var inte färdig med Johannes ännu. Gud hade ett sista ord till människan. Uppenbarelseboken behövde skrivas och Johannes var den som var synnerligen kvalificerad till att skriva den boken och den åldrade Johannes fick denna vision om framtiden på ön Patmos. På Herrens dag kom jag i Anden (Upp 1:10) Det finns två möjliga sätt att översätta detta på. Den ena är att han gick han in i en andlig trance och hade denna vision på en söndag. En annan möjlig översättning av samma grekiska text skulle vara: "Jag var i Anden till Herrens dag." Jag föredrar den översättningen själv för jag tror att Johannes togs i anden genom en tidsmaskin (om ni ursäktar bilden) vilket är övergången från den naturliga världen in i den andliga. Det är en tidsmaskin, därför att man går in i den tidlösa evigheten. Det är något som kommer att äga rum när du dör. Du kommer in i en tidlös evighet. Tiden finns bara i förhållande till vår planet jorden på grund av dess rotation kring sin egen axel och runt solen. Vi räknar tid här, men tiden är relativ. ”På Herrens dag kom jag i Anden” och hörde en stark röst bakom mig, som en basun (Upp 1:10) Senare kommer Johannes att höra en röst tala till honom som en basun som kallar honom upp till himlen. "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta." (Upp 4:1) "Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea." Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. (Upp 1:11-15) Det är intressant för mig, att när alla evangeliernas författare skriver om Jesu Kristi liv i Nya testamentet var det inte någon av dem som försökte beskriva hur Jesus såg ut. Ingen av dem sa att han hade bruna eller blå ögon, hur hans frisyr var, eller om han hade skägg. Det finns inga beskrivningar alls, så vi saknar kunskap om hur Jesus såg ut. Människan har ofta målat bilder av hur vi föreställer oss att Jesus kan ha sett ut. Men det är svårt att verkligen föreställa sig hur en person ser ut bara genom att höra vad han säger, eller att höra hans röst. Jag reser runt i landet för att delta i radiomöten. Vi åker till ett område där vi har sänt program på radion i sju år och där får vi en chans att personligen träffa de människor som har lyssnat på oss. I det ögonblick jag går ut för att tala, kan jag känna chocken när folk tillslut ser ansiktet bakom rösten. De kommer fram och säger till mig: "Jag trodde du var lång och hade lockigt hår." Och de har alla typer av mentala bilder av hur man ser ut på grund av ens röst. Det är fantastiskt hur långt bort man kan komma i sin föreställning av en person när man bara hör den personens röst. Ni som växt upp i TV-eran hade inte det som vi när vi var barn. All vår underhållning kom genom radion. Jag hade en bild av hur lilla föräldralösa Annie och hur Jack Armstrong såg ut. På något sätt får man en bild av hur de måste se ut på grund av deras röster. När vi ser en bild av Jesus är det bara ett påhitt av en människas fantasi, för bibeln har inte beskrivit hur Jesus såg ut. Den enda riktiga beskrivning vi har av Jesus i Nya testamentet ges till oss här i Uppenbarelseboken av Johannes själv och detta är Jesus som han ser honom när han är förhärligad. Johannes beskriver Jesus mycket som Daniel beskrev honom i Daniels bok men bara lite utförligare. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, (Upp 1:16) Bibeln säger att Guds ord är levande och kraftfullt och skarpare än något tveeggat svärd och hans ord är som ett skarpt tveeggat svärd eftersom det: ”genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg, och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar.” (Hebr 4:12) och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. (Upp 1:16) Det skulle vara som att titta in i middagssolen. När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: "Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. (Upp 1:17-18) Jesus steg ned till helvetet när han dog. När Petrus i Apostlagärningarna 2 förklarar för folket de fenomen som de såg på pingstdagen, säger han: "Israeliter, hör dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar, under och tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din Helige se förgängelsen. (Apg 2: 22-27) Så Jesus steg ner till helvetet och predikade för de själar som var i fängelse. När han steg upp tog han dessa fångar ur deras fångenskap, för han hade nycklarna till döden och helvetet och han har segrat över döden och helvetet. Det funnits en hel del människor som har påstått att de skulle komma tillbaka från döden. Houdini, utbrytarkungen, påstod ofta att han skulle undkomma döden och under flera år hade de en telefon i gravkammaren där hans kropp var och de väntade på att han skulle ringa. De stängde tillslut av telefonen. Utbrytarkungen kunde inte undkomma döden, men Jesus gjorde det. Han har "nycklarna till döden och helvetet". Denne Jesus har Gud uppväckt från de döda. Det var inte möjligt att han skulle kunna hållas kvar av döden. Jesajas profetia om Jesus var att han skulle frige dem som var bundna och öppna fängelsedörrarna. Han gjorde detta. Han öppnade dörrarna för dem som hölls fångna av dödens fängelse och tog fångarna ur deras fångenskap. Slut av del 2 Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
För att gå till del 3 klicka här