Uppenbarelseboken
Del 5) 2:6-11 Men den fördelen har du: att du hatar nikolaiternas gärningar som också jag hatar. (Upp 2:6) Vad är nikolaiternas gärningar? De grekiska orden Νικολαΐτης (Nikolaïtēs) eller nikos och laos är orden för nikolaiterna. Nikos betyder ’präst’ eller ’prästerskap’ och laos betyder ’vanligt folk’. Nikolaiternas gärningar är etableringen av en andlig hierarki där någon kommer mellan dig och Gud och säger: "Nej, du kan inte gå direkt till Gud. Du måste komma till mig och jag ska gå till Gud för dig." Men detta är exakt anledningen till varför Jesus dog för oss. När Han dog brast förhänget i templet två delar, uppifrån och ända ner, och Gud visade för alla människor att var och en nu kan ha direkt tillträde till Guds tron (Matt 27:51). I Hebreerbrevet läser vi: ”Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.” (Hebr 4:16) Den möjligheten, att komma till Gud, har skett genom Jesu kors. Ett exempel på nikolaiternas gärningar är prästadömet i den katolska kyrkan. ”Bekänn dina synder för mig eftersom jag kan gå till Fadern med dina synder. Detta är att sätta en människa mellan dig och Gud. Vi kommer att se det här systemet utvecklas när vi läser om församlingen i Tyatira och åtminstone hatar församlingen i Efesos det och Jesus säger: "Jag hatar det också." Varför hatar han det? Därför att han dog för att avskaffa det. Tidigare kunde människan inte komma direkt till Gud på grund av synden, men genom att Jesus dog för våra synder fick varje människa möjlighet att komma till Gud. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. (Upp 2:7) Adam fördrevs från Edens lustgård. Han hade haft friheten att äta av frukten från alla träden, förutom från trädet som stod mitt i lustgården. Det fick han inte äta av men han lydde inte. Adam hade ett val. Han hade kunnat välja att äta av livets träd som fanns i Edens lustgård, men i stället valde han att äta av trädet med kunskap om gott och ont. På sätt och vis tar var och en av oss samma beslut som Adam gjorde. Livets träd finns tillgängligt för oss alla genom Jesu Kristi kors, men alltför ofta väljer människor istället trädet med kunskap om gott och ont. De vill syssla lite med de onda sakerna. De vill veta mer om det onda. ”Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis.” När Adam fördrevs från Edens lustgård, placerade Gud keruberna öster om den för att bevaka den och för att hindra människan att komma tillbaka och äta av livets träd och därmed leva för evigt i ett syndigt tillstånd. Det vore det mest fruktansvärda som skulle kunna ha hänt människan. Gud skyddade människan från sin egen dåraktighet. Men en dag kommer vi att äta av livets träd. ”Åt den som segrar". Jesus säger i Johannesevangeliet 11:26: ”Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö.Jesus är verkligen livets träd och om vi tror på honom har vi evigt liv. Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna: (Upp 2:8) Jag har tidigare nämnt att var och en av dessa församlingar också representerar en period av kyrkohistoria. Församlingen i Efesos är historiskt sett den första perioden av kyrkans historia och sträcker sig till apostlarnas död. Mot slutet av denna period blev det en växande kyla i församlingarna när de började formalisera tron. Församlingen i Smyrna representerar församlingen i det andra och tredje århundradet och den gick igenom förföljelse och ett enormt lidande från den romerska statsmakten. Det uppskattas att sex miljoner kristna blev martyrer under denna tidsperiod. Några av dem kastades till lejonen, andra blev torterade på sträckbänken och hundratals korsfästes. De romerska kejsarna försökte vid olika perioder att utrota kristendomen. Och Jesus ger ett budskap av ett annat slag till denna församling som skulle få uppleva förföljelse och ett enormt lidande. Det är ett budskap om tröst och hopp. ”Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:” Så säger den förste och den siste, han som var död och som lever igen: (Upp 2:8) Jesu beskriver sig själv som: "Den förste och den siste, han som var död och som lever igen". Han säger detta därför att många, sex miljoner under denna period, kommer att bli martyrer för sin tro. Jag känner ditt lidande och din fattigdom – men du är rik! (Upp 2:9) Fattig i materiella ting, men rik på det andliga området. och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. (Upp 2:9) Jesus säger till fariseerna i Joh 8:19 "Ni känner varken mig eller min Far. Hade ni känt mig, skulle ni också känna min Far." Och till dem som säger: "Abraham är vår far." säger Jesus vidare i samma kapitel: "Om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar.” ”Ni har djävulen till far”. ”Abraham, er far, jublade över att få se min dag. Han såg den och gladde sig." ”Judarna sade: "Du är inte femtio år än, och Abraham har du sett!" Jesus svarade: "Jag säger er sanningen: Jag Är, innan Abraham fanns." ”Då tog de upp stenar för att kasta på honom”. ”Av dem som kallar sig judar men inte är [det].” Paulus säger att inte alla som har lagen är rättfärdiga. Omskärelse är inte en yttre ritual, det är något som gäller hjärtat. Det är något som sker inne i en människas hjärta. Det fanns många som förlitade sig på lagen. ”Vi har lagen.” och de förlitade sig på den yttre lydnaden av lagen, trots att det som verkligen betydde något vad var som fanns i personens hjärta. Jesus betonade denna sanning i Bergspredikan i Matteus 5:20- 22:”Om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket.” ”Ni har hört att det är sagt till fäderna: Du ska inte mörda, och Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er: Den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen”. I Matt 5:27-28: ”Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” Lagen är andlig, så en yttre lydnad räcker inte. Det är vad som finns i en människas hjärta som verkligen räknas. Gud bryr sig om vad som finns i ditt hjärta, inte vad du gör till det yttre. Regerar Guds kärlek i ditt hjärta? Det är det viktiga. Har du en äkta kärlek till Gud eller är du bunden till en lag och ritualer? ”och hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga”. De är emot Jesus Kristus. De strider mot Jesus Kristus, Guds Son. Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. (Upp 2:10-11) Var inte rädda för dem som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta: Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom ska ni frukta.” (Luk 12:4-5) ”De kanske dödar din kropp, men oroa dig inte för det. Du kommer inte att skadas av den andra döden.” Detta var tröstande ord och ett hopp för dem som skulle bli martyrer för sin tro på Jesus Kristus. Lägg märke till att det finns ingen uppmaning till omvändelse i budskapet till Smyrna. De kommer att ha tillräckligt bara genom att bli martyrer för sin tro. Jag rekommenderar att du läser The book of Martyrs av John Foxe för att få en inblick i församlingen under andra och tredje århundradet och det pris som dessa människor betalade för sin tro på Jesus Kristus. Slut av del 5 Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
För att gå till del 6 klicka här