Vad säger bibeln om sig själv? 2 Timoteus 3:16 Introduktion: Andra Timoteosbrevet är Paulus sista brev. Han skriver det till Timoteus, sin son i tron, som han har lärljungatränat. En kort tid efter att Paulus skrivit detta brev blir han halshuggen i Rom. När Paulus skriver brevet vet han att han inte har lång tid kvar att leva. I detta brev instruerar Paulus Timotheos i hur Gud vill att vi skall leva. Det finns mycket att fördjupa sig i och jag rekommenderar dig att läsa igenom hela brevet. Här skall vi titta på kapitel 3 vers 16-17. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. (2 Timotheos 3:16-17) Med denna blogg vill jag uppmuntra dig som läser bibeln och tar till dig Nya Testamentet (NT), men har svårare att ta till dig Gamla Testamentet (GT) och inte ser något behov av att läsa GT. Bibelordet ovan pekar på att varje bok är till nytta i vårt andliga liv. Att läsa hela bibeln ger oss en större förståelse av Guds handlande i historien och hans frälsningsplan. GT är en förberedelse för att Jesus skulle komma och pekar framåt mot Honom. I GT finns över 300 profetior som är exakta förutsägelser om Jesus och vad som skulle hända Honom. Det finns dock mycket invändningar mot GT både från kristet och icke-kristet håll. Hur ser kristna och andra på GT idag? En svår bok” “Det är inte nödvändigt att läsa den” “Det är svårt att förstå de saker som hände” (om det är svårt, varför undervisar vi barnen mycket från GT? :-) “Man ser inte någon koppling mellan GT och NT” “Man upplever inte att Gud är likadan i GT och NT” “Det är svårt att förklara svåra händelser i GT” ”Jag tror på Jesus, inte på GT” Så här kan en del kommentarer från kristna se ut idag. P.g.a. mycket kritik mot GT från olika håll löser många kristna det hela genom att ta avstånd från GT. Gud upplevs som en arg och sträng Gud i GT men som Jesu kärleksfulle Fader i NT. Så delar man på GT och NT. Problemet är att NT då blir utan sammanhang. Man glömmer att NT och GT är starkt sammankopplade. När de första kristna undervisade så hade de främst GT att tillgå. De var dock medvetna om att t.ex. Paulus brev skulle komma att räknas till skrifterna. Petrus nämnde detta i 2 Petr. 3:15-16 Vem ifrågasätter GT? Ifrågasättandet av GT kommer från olika håll. Ateister och liberaler attackerar GT och kristna hukar sig. Kritiken mot bibeln började på 1700-talet i och med upplysningen och har pågått sedan dess. Många argument idag har sina rötter i den kritik som uttalades då. För kristna är det viktigt att känna till lite om detta, därför att ifrågasättandet mot bibeln börjar med GT och fortsätter sedan med NT. Hur ser då kritiken ut? Kritik från ateister: Det finns en stark tro i samhället på evolutionsteorin och att allt bara tillkommit genom en slump. Evolutionsteorin är precis som namnet säger - just bara en teori och fler och fler ifrågasätter den idag. Att acceptera att allt bara tillkommit av en slump kräver faktisk större tro än vad vi kristna har. Vi skall inte här fördjupa oss i detta utan bara ge en liten översikt. Bland filosofer som funderar mycket över vår tillvaro och dess sammanhang så är det fler och fler som har kommit till tro. Det börjar bli mer och mer accepterat att prata om Gud i dessa sammanhang. Även bland vetenskapsmän som inte är kristna pratar man om intelligent design. När bibeln talar om vetenskapliga fakta så har den visat sig ha rätt: T.ex. har människor trott att jorden var platt, men i Jesaja står det: Han tronar ovan jordens rund, (Jesaja 40:22) Bibeln har hela tiden sagt vad vi vet idag. I Job står det: Han hänger upp jorden på intet. (Job 26:7) Job är bibelns äldsta bok, kanske t.o.m. äldre än 1 Mosebok. Men redan här talar bibeln om att jorden hänger på intet, trots att människor vid den här tiden trodde att en elefant eller Atlas höll jorden uppe. Gud sade också till Abraham : Jag skall välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand (1 Mos. 22:17) Vid denna tid trodde människor att det bara fanns 6126 stjärnor på himlen. Detta trodde man fram till 1600 -talet och Galileo Galilei. Idag vet man att stjärnorna liksom är sanden oräkneliga, vilket bibeln sagt från början. Till sist i detta ämne: Solen är ca 1,2 miljon gånger större än jorden. Om solen bara skulle ha varit 1% närmare jorden skulle vi ha blivit grillade. Jordens avstånd till solen är ingen slump. Gud har kontroll över detta och våra liv på jorden. Många säger också att bibeln är en gammal bok och att den inte behöver tas på allvar, men tänk på att vi är enormt beroende av vatten och solen som också är mycket gamla : ) Kritik från liberalteologer: Liberaler utmanar Guds ord på olika sätt. T.ex. så säger de att Jesaja bok har två författare (en del säger t.o.m. tre). Den första delen skulle ha skrivits av Jesaja, men den andra delen av någon annan. Denna kritik beror på att en del profetior är så exakta, att kritikerna anser att de måste ha skrivits i efterhand. När Johannes i Joh. 12: 37-41 citerar från Jesaja, talar han inte om att där skulle varit två författare och han citerar från både första och andra delen. Daniels bok har också varit föremål för mycket kritik och ifrågasättande p.g.a. att den är så exakt i sina profetior över perioden 175-164 före Kristus. Daniels bok beskriver denna period så exakt att folk tror att den är skriven efteråt. Den är i fokus helt enkelt därför att den innehåller mer fullföljda profetior än någon annan bok i bibeln. I NT´s profetia refereras mer till Daniel än till någon annan bok i GT. Här är det också viktigt att påpeka att när Jesus citerade från Daniel sade Han: “som profeten Daniel talar om” ( Matt 24:15). Jesus säger alltså att det är Daniel som är författaren. Det finns också annan kritik mot bibeln som säger att bibeln inte är Guds ord utan innehåller Guds ord. En del säger också att inte allt i bibeln är inspirerat av Gud. På detta sätt kommer människan i auktoritet genom att avgöra vad som är inspirerat av Gud och vad som inte är det. Genom detta resonemang säger människor att de vet mer än Jesus för Han bekräftade hela GT som inspirerat av Gud. Det GT som Jesus hade är det GT vi har idag. Det finns en tradition på teologiska universitet som kallas historisk-kritisk metod. Den uppstod redan under upplysningen på 1700-talet och är fortfarande helt dominerande. Stefan Gustavsson skriver i artikeln, “Kan vi lita på bibeln”: “Historisk-kritisk metod är inget annat än naturalistisk filosofi formulerad som naturvetenskaplig metod. Genom sin utgångspunkt har man på förhand uteslutit under, profetia och allt övernaturligt. Huvuddelen av kritiken mot bibeln har sin grund i ett sådan filosofiskt - inte vetenskapligt perspektiv” När man känner till detta kanske det förklarar varför människor med mycket studier i teologi kan uttala sig på ett sätt om bibliska texter som inte känns igen i klassisk kristen tro. Kritik mot Guds handlande i GT: Det kan ibland vara svårt att förklara saker som skedde i GT. Många pekar t.ex. på krigen. De frågar hur en kärleksfull Gud kunde göra detta? Ett exempel är när Gud sade åt israelerna att driva ut kananéerna (4:e Mos. 33:52). En del av förklaringen kan hittas i 3:e Mos.18 och 5:e Mos.18:9-14. Dessa kapitel beskriver de onda saker dessa folk gjorde. De utförde bl.a. barnoffer till guden Molok. Detta skedde genom att en metallstaty hettades upp och när den glödde lade de ett spädbarn i guden Moloks utsträckta armar. Medan barnet brändes till döds spelade de på sina trummor. (Hur länge skulle vi ha stått ut med att se detta?) Det är viktigt att komma ihåg hur bibeln beskriver Guds karaktär. Och det Han vill, är att människor omvänder sig från sina synder. Bibeln säger att Gud: är sen till vrede (1 Mos. 15:16) Skulle jag önska den gudlöses död? säger Herren Gud. Skulle jag inte hellre se att han upphörde med sina gärningar och fick leva? (Hes.18:23) Gud gav nåd till Nineve när de omvände sig. Jona blev ju t.o.m. arg på Gud och sade: Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. (Jona 4:2) Det är också viktigt att komma ihåg att Gud även straffade israelerna när de hade syndat. Vad säger Jesus om GT? Evangelierna visar att Jesus citerar GT. De visar att Han inte hade något problem med GT. Även apostlarna hänvisar till GT. Jesus pratar också om synd och dom, så detta är inte bara något som förekommer i GT. Jesus säger bl.a. om GT: Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. (Matt. 5:18) Efter sin uppståndelse visade sig Jesus för två av lärjungarna och undervisade dem från GT: med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. (Lukas 24:27) Eller när Han pratade med fariséerna: Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge liv. Just dessa vittnar om mig, (Johannes 5:39) I bergspredikan berättar Han för lärjungarna: Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. (Matteus 5:18) Fadern och Jesus En del säger att bilden av Gud i GT är annorlunda än bilden av Gud i NT. I första Moseboken 1:1 är ordet för Gud Elohim. Ordet för en gud är El, ordet för två är Elah och ordet för tre eller fler är Elohim. Redan från början ser vi Fadern, Sonen och Anden och de gör allt tillsammans. Jesus sade: Jag och fadern är ett, om du har sett mig, har du sett Fadern, Jesus ger inte olika bilder av Fadern och sig själv, utan påpekar att Han gör det Han ser Fadern göra. Vi behöver läsa GT Paulus undervisade i Efesos i tre år från GT Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. (Apg.20:27) I den engelska översättningen står det: “ the whole counsel of God” Allt det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarnas slut inpå oss. (1Kor 10:11) Från GT lär vi oss från deras misstag, deras tro och deras liv. Mitt tips är; läs gärna lite varje dag. Du kommer att uppleva välsignelse. Det har varit till mycket välsignelse för mig att läsa GT, ibland kunde jag inte sluta läsa. Jag känner många underbara kristna och de läser bibeln om och om igen. Om du vill ha frukt i ditt liv, så plantera Guds ord i ditt liv. GT kan ge oss mycket. Ta t.ex. berättelsen om David: Hans tro och hans kärlek till Gud. Gud sade om honom: ”Han är en man efter mitt hjärta” och när han valde honom till att bli kung, så var han bara en ung man. David kom sist på listan i sin familj i denna kultur p.g.a. att han var yngst. När Samuel tog för givet att den äldste sonen var utvald sade Gud: En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. (1 Sam. 16:7) Jag har lärt mig mycket av Guds personlighet från GT, och hur viktigt det är att lyda Gud. När Gud uppmanar oss att lyda Honom så har Han alltid vårt bästa för ögonen. När du studerar GT försök att ta hjälp av bra kommentarer. Vi har bra länkar här på webbsidan (tyvärr bara på engelska). Sammanfattning/Tillämpning Varje bok i bibeln i GT och NT är nyttig för oss. För att våra fysiska kroppar skall må bra behöver vi äta varje dag och regelbundet - detsamma gäller vårt andliga liv. David Guzic (se webbsidans framsida) tar i sin kommentar av 2 Tim 3:16 upp följande exempel med en man som skrev till en tidning: “Under årens lopp antar jag att jag har gått till kyrkan mer än 1000 gånger och jag kan inte minnas det konkreta innehållet i en enda predikan över alla dessa år. Till vilken nytta var det att gå till kyrkan 1000 gånger?” Nästa vecka skrev någon tillbaka “Under många år har jag ätit mer än 1000 måltider som tillagats av min fru. Jag kommer inte ihåg den specifika menyn på någon av dessa måltider. Men de gav mig näring längs vägen och utan dem, skulle jag inte vara den person som jag är idag.” May God bless you Manchi Manchi@matt2.se
Undervisning över ett ämne