Del 12) 6:1-12 I det sjätte kapitlet behandlar Paulus ämnet slavar. Alla som bär slaveriets ok skall anse sina herrar värda all respekt, (1Tim 6:1) På den tiden var det vanligt med slaveri. Paulus sade: "Om du är en slav, så anse din herre värd all heder och respekt." så att Guds namn och läran inte smädas. (1Tim 6:1) I den tid vi lever i idag är det oerhört viktigt att vi kristna är oklanderliga i vårt arbete och våra arbetsvanor, för folk förväntar sig mer av kristna än de förväntar sig av en vanlig person. Det kanske är så att alla andra fuskar med tiden för rast och tar en halv-timmes rast, trots att den tillåtna tiden är femton minuter, men som kristen bör man hålla sig till den bestämda tiden. Om det däremot är vi kristna som tar en halv-timmes rast, medan de andra tar femton-minuters rast och de vet att vi är kristna, så kommer de att säga: "Tänk, de är kristna, och se hur de beter sig." Genom våra handlingar och attityder kan vi många gånger orsaka att Jesu namn smädas, och det är tragiskt. Efter att Natan hade ställt David mot väggen, p.g.a. hans affär med Batseba, sade han till David: ”Du är orsak till att Guds fiender föraktar Honom.” (2 Sam 12:14) Vi ger Guds fiender tillfälle att klandra kristendomen, eller Jesus Kristus, genom vår slarvighet. Det förväntas mer av oss för att vi är kristna. Paulus sade: De som har troende herrar skall inte se ner på dem, därför att de är bröder. De bör tvärtom tjäna dem så mycket villigare, eftersom de är troende och älskade, dessa som tar emot slavarnas goda tjänst. Så skall du undervisa och förmana. (1Tim 6:2) Så en kristen slav skulle helt enkelt vara ett exempel i sin tjänst, oavsett om han hade en troende eller en icke-troende husbonde. Om han hade en troende husbonde blev han kanske förnärmad över att hans husbonde ändå krävde saker av honom. De var ju båda troende och bröder i Kristus. Men Paulus förmanade dem att respektera och hedra sina husbönder. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan, (1Tim 6:3) Jag tror att Paulus använder ordet gudsfruktan omkring sex gånger i detta brev. Han pratar mycket om gudsfruktan. Guds syfte med våra liv är att vi ska bli lika Honom, att vi ska bli gudfruktiga i våra handlingar. ”Om någon ger en falsk undervisning”, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, (1Tim 6:4-5) Och vad är deras huvudtes? och som menar att gudsfruktan är en god affär. (1Tim 6:5) Paulus sade att detta är en av de värsta villolärorna. Han sade också att Timoteus skulle dra sig bort från en sådan person. [”withdraw yourself from such a person”, (1Tim 6:5) KJV, denna del finns inte med i SFB, ö.a.] Tänk dig en slav som säger: "Jag har en gudfruktig husbonde så han borde göra livet lättare för mig. Det blir en god affär för mig." Eller en slavägare som säger: "Jag har en gudfruktig slav som jag kan lita på. Jag kan ge honom förtroende därför att han är gudfruktig och jag kan använda det till min fördel. Det blir en god affär för mig." Många människor följer denna villolära, och det finns många människor som förespråkar den. De säger: "Om du vill bli rik, om du vill köra en Cadillac, så ta bara emot Herren och ha tillräckligt med tro." Eller: "Gå ut i tro, lägg handpenning på det du vill ha och gör en insättning. Ha tro och förtrösta på att Herren skall göra avbetalningarna." Denna villolära säger: Gudsfruktan är en väg till framgång. Gud vill att du ska ha det bästa. Du är Kungens barn och Gud vill att du ska leva som ett kungligt barn. Gå ut och ta för dig. Hänge dig åt dina begär. Gud vill att du ska ha allting. gudsfruktan är en god affär". Men detta leder till: "ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen”. Och sanningen är att: gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. (1Tim 6:6) Det är att vara verkligt rik. Den som aldrig får nog och som alltid vill ha mer, är inte verkligt rik. Jag känner en man som äger över hundrafemtio miljoner dollar, och har över hundra miljoner dollar insatta i bankcertifikat på banken. Han har avsatt dem till att användas till förvärv av nya bryggerier som kan komma på marknaden. Denne man arbetar sexton till arton timmar om dagen, sju dagar i veckan. Han tar aldrig ledigt och tar aldrig semester. Denne man är inte rik. Han är fattig. Att leva så är inte att vara verkligt rik. Vad betyder verkligt rik? Den som fruktar Herren och är nöjd, den som inte behöver något mer, en sådan människa är rik. Han har allt han vill ha. Att vara nöjd med det man har, är sann rikedom. Så Paulus talade om förnöjsamhet, han sade: Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. (1Tim 6:7) När vi dör så kommer vi att göra precis samma sak som alla andra gjort före oss. Vi kommer att lämna allt här, och vi kommer inte att ta ett enda öre med oss. "Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit.” (Job 1:21) Vi tog inte med oss någonting hit, och vi kommer inte att ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. (1Tim 6:8) Hur många människor har inte hamnat i stor fattigdom därför att de aldrig varit nöjda med vad de har? De vill alltid ha mer, och det missnöjet har drivit många till konkurs. "Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det." Vi har mat, och vi har kläder, så prisa Herren! Var nöjd! Men de som vill bli rika, (1Tim 6:9) Om detta är ditt mål, om det är vad som driver dig, om det är ditt syfte i livet så ta varning: "Men de som vill bli rika", de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. (1Tim 6:9) En förmögen person blir utsatt för många fler frestelser än vad jag blir. På grund av hans förmögenhet har han möjlighet att göra många fler saker. Själv frestas jag inte av dem, för jag har inte råd, så det är mycket jag inte behöver bekymra mig om. Men en förmögen person råkar ut för alla möjliga frestelser som man inte ens kan föreställa sig. ”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.” Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. (1Tim 6:10) Detta är ett starkt påstående. Notera att Paulus inte sade: "Pengar är en rot till allt ont." Man hör det ofta citeras så, men det är inte vad han sade. Pengar är inte onda, men de är inte heller goda. Det är vår inställning till pengar som är avgörande. "Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont." Jakob sade: "Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? " (Jak 4:1) Bakom alla krig, bråk och avundsjuka i världen finns girighet och kärlek till pengar. Kärleken till pengar är en rot till allt ont. Man kan ta ondska och spåra det bakåt och se att det har sitt ursprung i girighet och i kärlek till pengar. Världen befinner sig i kaos idag på grund av människans girighet. Det är inte så att naturtillgångarna håller på att ta slut. Det är inte så att världen inte är tillräckligt stor för att rymma befolkningen. Det är inte så att vi inte skulle kunna ha tillräckligt med mat åt alla. Problemet med världen ligger i hur människan spenderar pengar. Enorma summor pengar spenderas på försvarsbudgetar i världens nationer. Man köper krigsutrustning för att förgöra andra människor. Om vi under bara ett år hade investerat lika mycket pengar i jordbruksutveckling, så skulle det inte finnas någon hungrig människa på jordens yta. Det är inte så att vi inte kan producera tillräckligt med mat, och det är inte så att det inte finns tillräckligt med odlingsbar mark och så vidare, utan det handlar om att vi använder resurserna fel på grund av människans girighet. Det är mer lönsamt att tillverka bomber än att plantera majs. Så girighet och kärlek till pengar är en rot till allt ont. Om det inte vore för kärleken till pengar så skulle vi inte ha några problem med droger idag. Vad ligger bakom drogproblemen? Vad ligger bakom all drogsmuggling och så vidare? Jo, kärleken till pengar. Tänk på hur mycket ondska som skulle elimineras från jorden om det inte vore för kärleken till pengar. ”Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont.” I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. (1Tim 6:10) En intressant iakttagelse eftersom vi tror på en lögn som säger raka motsatsen. Den vanliga villfarelsen är, att om vi bara hade tillräckligt med pengar, så skulle vi vara lyckliga. Paulus sade, att vad dessa människor hade uppnått, var att de hade vänt sig bort från sanningen och att de hade vållat sig själva mycket lidande. Intressant nog är de mest förmögna män jag känner, också de mest olyckliga män jag känner. De bjuder ut mig på lunch och berättar om elände, bedrövelse och ensamhet i sina liv. En man berättade för mig att han inte visste ifall det fanns någon som verkligen älskade honom. Många kvinnor kastade sig över honom, men han sade: "Jag vet inte om de verkligen älskar mig." Han hade då varit gift tre gånger, och alla hans hustrur hade gett honom en hård match. Och nu var han i ett verkligt dilemma. Sedan hans tredje hustru lämnat honom, och lyckats ganska bra i domstolen, så fanns det många andra som också tänkte: ”Jag skulle också vilja gå i pension. Leva med en man i sex månader och sedan gå i pension." Han sade: "Jag vet inte om de verkligen älskar mig eller inte." Han är olycklig. Denne man känner inte till sann kärlek. “Hur kan jag veta om de verkligen älskar mig?” Sorgligt, eller hur? Han är så förmögen att han inte vet om någon verkligen älskar honom, eller om de bara är ute efter hans pengar. Är de vänliga mot honom bara för att han har pengar? Hoppas de på att utnyttja hans tillgångar? Stackars man. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! (1Tim 6:11) Vad skall vi hålla oss borta ifrån? Jo, kärleken till pengar. Sträva efter rättfärdighet, 1Tim 6:11, Sträva efter rättfärdighet. Sträva inte efter rikedom och förmögenhet, utan sträva istället efter rättfärdighet. gudsfruktan (1Tim 6:11) Här har vi det ordet igen. tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. (1Tim 6:11-12) Så allt handlar om vad som är i centrum i ditt liv. Om pengabegär och önskan om vinning är det viktigaste i ditt liv, då kommer du att bli en olycklig person. Om Gud är centrum i ditt liv, kommer du att bli verkligt rik. Du kommer att bli välsignad och få ett rikt liv. Så sätt Gud främst i ditt liv. Sätt rättfärdighet och gudsfruktan i centrum av ditt liv. Då blir du en verkligt rik person. Njut av de sanna rikedomarna, de eviga rikedomarna. Ett liv med Gud i centrum är ett liv med innebörd. Det är ett lyckligt, rikt och meningsfullt liv. Slut av del 12 För att gå till del 13) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
1Timoteusbrevet