2Tim del 3) 2:1-19
Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
Kapitel 2 Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd (2Tim 2:1) Det är lagiskhet och idén om att du kan sträva dig fram till gudomlig förmån som hotar församlingen. "hämta nu kraft i den nåd" som finns hos Kristus Jesus. Det du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga personer som i sin tur ska kunna undervisa andra. (2Tim 2:1-2) Så här sprids evangeliet. Paulus sade till Timoteus: ”Du kommer ihåg vad jag har sagt och undervisat bland många av trosbröderna. Anförtro nu detta till trogna bröder så att de kan investera sina liv i andra och lära och undervisa dem om Guds sanningar och om lärjungaskapet. När vi pastorer blir äldre försöker vi investera våra liv i yngre kristna ledare. Vi umgås med dem, undervisar dem och anförtror dem Guds ord, så att de sedan kan gå ut och förmedla denna undervisning till andra pålitliga personer som i sin tur kan gå ut och undervisa andra. När vi startade vårt arbete här i Calvary Chapel träffade vi en grupp män och många gånger också deras fruar. De första två åren träffades vi fem kvällar i veckan och undervisade dem ur Guds Ord. Vi gick igenom hela bibeln tillsammans med dem. Efter två år sade jag: ”Okej, nu är det dags att ni killar börjar leda bibelstudier i era egna hem.” Varje vecka fick jag telefonsamtal från dem när de samma kväll skulle ha ett bibelstudium. De hade en lista med frågor till mig som de gick igenom. Efter två år började flera av de som blivit frälsta genom deras bibelstudier att själva leda egna bibelstudier. Det fördes vidare om och om och om igen, från en andlig generation till nästa andliga generation. Människor som hade blivit frälsta i ett bibelstudium började leda egna bibelstudier där sedan andra människor blev frälsta, som senare själva började leda sina egna bibelstudier och så fortsatte det. Vad det handlar om är att man undervisar pålitliga personer som sedan kan undervisa andra. Man lärjungatränar andra som i sin tur kan lärjungaträna andra och så fortsätter det. Paulus sade: Lid också du som en god Kristi Jesu soldat. (2Tim 2:3) Vi är i en riktig strid, i en hård kamp. Det är en strid om den mänskliga själens eviga bestämmelse. Fienden är obeveklig. Han angriper dag och natt. Han ger sig aldrig. Trycket är hårt. "Lid också du som en god Kristi Jesu soldat." Håll ut. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter, (2Tim 2:4) Och det är ofta vårt problem. Jesus sade: ”Men akta er för att tynga era hjärtan med festande, rus och livets bekymmer så att den dagen plötsligt drabbar er”. (Luk 21:34) Jesus talade i Mark 4 om hur tistlar växte upp bland säden. Det är viktigt att identifiera tistlarna. Jesus sade att begär efter rikedom, världsliga bekymmer och längtan efter mer saker kväver evangeliet så att det inte bär frukt i den troendes liv. Så världsliga bekymmer kan kväva frukten. Ingen soldat som är i krig blir involverad i de små vardagliga sakerna i livet. ”Jag är i en strid och jag kan inte gräva ner mig i världsliga bekymmer.” han vill stå i tjänst hos den som har värvat honom. (2Tim 2:4) ”Du förstår, jag har gjort ett åtagande åt chefen för armén att tjäna, att gå in i strid och att ha ständigt jour. När som helst kan han ge mig order om förflyttning. Jag måste vara redo att ge mig iväg. Jag vill behaga Honom som har kallat mig att vara Hans soldat. Det är hela mitt livs önskan – att behaga Gud som har kallat mig in i denna krigföring.” Den som tävlar (2Tim 2:5) Paulus syftar här på brottningstävlingarna i de olympiska spelen. Brottningstävlingarna på den tiden kallades ”strävan efter herravälde”. Strävan efter att behärska någon annan, att kasta honom ur ringen och att nåla fast honom på ryggen. Den som tävlar” får ingen segerkrans om han inte följer reglerna. (2Tim 2:5) Domaren kan blåsa i visselpipan och säga: ”Det var inte rätt, du stötte samman med honom efter att jag ropat ’bryt’.” Du kan inte få segerkransen om du inte följer reglerna. Det finns regler som du måste följa när du brottas. Jordbrukaren som arbetar hårt (2Tim 2:6) Den man som är ute på fältet och arbetar får den första frukten av skörden. Han har möjlighet att äta när han är ute på fältet och arbetar. Han kan plocka frukten och äta den och han: bör vara den förste som får del av skörden. Förstå rätt vad jag säger. Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus, som är uppstånden från de döda och född av Davids ätt enligt evangeliet jag predikar. (2Tim 2:6-8) Detta är hjärtat av evangeliet, Jesus Kristi uppståndelse. Glöm inte det. Kom ihåg uppståndelsen, utan den har vi inte något evangelium, och Paulus uppmuntrar Timoteus att komma tillbaka till hjärtat av evangeliet. Överallt de första kristna gick, så var centrum i deras budskap – det som gör att kristendomen skiljer sig från buddhismen eller konfucianism eller något annat religiöst system – Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Så Paulus påminner Timoteus om vad som gör kristendomen unik. För det evangeliet får jag lida och till och med bära bojor som en brottsling. Men Guds ord bär inte bojor! (2Tim 2:9) ”De kan binda mig. De kan kedja fast min arm till vaktsoldaten bredvid mig, men de kan inte kedja fast Guds ord.” Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de ska få del av frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. (2Tim 2:10) ”Så jag uthärdar dessa saker, och om jag genom min uppoffring och mitt engagemang kan leda människor till insikt om Jesus Kristus så är det underbart. Min önskan är att de ska få uppleva frälsningen i Kristus Jesus så att de kan ta del av den eviga härligheten som Guds barn.” I Rom 8:18 sade Paulus: ”Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.” O ja, det är svårt nu. Det är tufft. Det finns lidande men det kan inte jämföras med den eviga härligheten. Paulus sade i 2Kor 4 att vår nöd väger lätt. Lätt? Paulus vad menar du? Du menar när du blev stenad, och när du tre gånger blev piskad med spö? När du fem gånger fick trettionio rapp, och när du led skeppsbrott? När du fick hugg och slag, och när du fängslades? Hur många gånger var det? Paulus, menar du att det var lätta lidanden? "Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.” (2Kor 4:17) Det är en intressant kontrast. Ett lätt lidande som är kortvarigt och en härlighet som väger tungt. Uthärda lidande som en god soldat. Bli inte intrasslad i världsliga saker. Sträva efter att behaga Honom som har kallat dig till att vara en god soldat. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. (2Tim 2:11) Paulus: ”De kommer att ta mitt liv ganska snart, men det är bara det fysiska livet för jag kommer att leva med Honom.” Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. (2Tim 2:12-13) Det finns vissa människor som ganska självsäkert säger: ”Jag tror inte på Jesus Kristus.” Så vad då? Du förstår, om du tror eller inte, det förändrar inte sanningen ett dugg. Du kan förneka Honom, men Han kan inte förneka sig själv. Likaså är det omöjligt för dig att förneka din egen existens. Om du säger att du inte tror att Jesus var Guds Son, så är det samma sak som att säga att du inte tror att två och två är fyra. Om du tror eller inte, ändrar inte några fakta överhuvudtaget. Det faktum att Jesus Kristus är Guds Son, att Han dog för våra synder är ett faktum som kvarstår vare sig du tror det eller inte. Om du tror eller inte påverkar inte Honom alls, men det påverkar dig på ett allvarligt sätt och för evigheten. Du kan förneka sanningen men Han kan inte förneka den. Han kan inte förneka sig själv, vad Han är och vad Han har gjort. Så om vi inte tror så är det fortfarande sant att Jesus finns. Han kan inte förneka sig själv. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det gör ingen nytta utan bryter bara ner dem som lyssnar. (2Tim 2:14) Det finns de som blir helt involverade i ord och i små begrepp och förvrängningar av ett bibelställe, och de är verkligen inte till någon nytta. Vet du att kyrkan en gång splittrades över en diskussion om hur många änglar som kunde stå på ett knappnålshuvud? Folk brukade tvista om detta, och folk har alla möjliga idéer. Det är dumt. Det är inte till någon hjälp, och man ser de splittringar som skapas på grund av saker som folk tar upp. ”Hur blev du döpt broder, döptes du baklänges?” och de fortsätter: ”Tja, då blev du inte riktigt döpt och det är bäst att du döps på rätt sätt. Att döpas med ansiktet neråt är det enda sättet.” Och de går in i dessa fåniga småsaker och allt det gör, är att bryta ner människor. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, som en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. (2Tim 2:15) Det är viktigt att vi delar sanningens ord och det är viktigt att vi studerar Guds ord. Men oandligt, tomt prat ska du akta dig för. De som ägnar sig åt sådant kommer att gå allt längre i ogudaktighet, (2Tim 2:16) Det finns de som använder Guds nåd som en ursäkt för att täcka över sin egen köttslighet: ”Tja, om Gud är så villig att förlåta och så full av nåd så spelar det faktiskt ingen roll om vi syndar eftersom vi omedelbart bara kan be Honom att förlåta oss, och det gör Han. Han är nådefull och det hela är över. Så låt oss synda och sedan genast söka Guds nåd och förlåtelse.” Nej, denna typ av oandligt och tomt prat bara ökar människors ogudaktighet. Paulus sade i Rom 6:1-2: ”Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den?” Guds nåd är ingen ursäkt till att gå ut och leva vårdslöst och sedan säga: ”Tja, Guds nåd kommer att täcka över min synd.” Var försiktig med oandligt och tomt prat. och deras ord kommer att sprida sig som cancersvulster. Till dem hör Hymeneus och Filetus, (2Tim 2:17) Paulus har inget emot att namnge dessa killar. som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron för vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. (2Tim 2:18) Jehovas Vittnen säger att uppståndelsen redan har hänt och att Jesus kom tillbaka 1914. Visste du inte det? ”Åh, men jag trodde varje öga skulle se Honom.” ”Åh nej, endast de med andliga ögon. De som var på högkvarteren i New York, de såg Honom med andliga ögon. Han upprättade då sitt rike i en hemlig kammare varifrån Han nu regerar genom Jehovas Vittnes män i New York. Vi befinner oss nu i tusenårsriket. Satan är bunden. Ära vare Gud.” Men jag måste säga, att om detta är tusenårsriket så är jag mycket besviken. Jag hade hoppats att det skulle vara bättre än så här. Jag önskar att Herren inte hade satt en sådan lång kedja på Satan. Han har fortfarande tillräckligt med räckvidd för att ställa till med problem för mig. "som har kommit bort från sanningen. De vänder upp och ner på tron för vissa när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum”. De vänder många människor bort från sanningen till sin konstiga lära och drar dem efter sig. Men Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina, (2Tim 2:19) "Herren känner de sina" och: Var och en som åkallar Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdighet. (2Tim 2:19) Om du kallar dig kristen, om du åkallar Herrens namn, håll dig då borta från orättfärdighet. Herren känner dem som är Hans.
Slut av del 3
För att gå till del 4) klicka här
2Timoteusbrevet