2Tim del 4) 2:20-26
Men i ett stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver utan också av trä och lera, några till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande. (2Tim 2:20) Här hänvisar Paulus till kyrkan som ett stort hus. I liknelserna om himmelriket antyder Jesus att kyrkan skulle bli något som Gud inte hade avsett. Han talar om detta i Matt 13, i sju olika liknelser. Jesus sade att himmelriket är likt ett senapskorn som är mycket litet, men som när det har planterats växer upp till ett stort träd. Men vänta lite nu! Det finns ju egentligen inga senapsträd utan bara senapsbuskar. Senapsfröet hade fått en onormal tillväxt, och himlens fåglar kom och byggde bo bland grenarna. När bibeln talar om fåglar så handlar det alltid om något ont, t.ex. i liknelsen om sådden som föll vid vägen (Matt 13:4). Det var fåglarna som kom och åt upp det. Fåglarna var en bild på Satan som plockade bort ordet så att det inte kunde slå rot. Vad säger då Jesus i liknelsen om senapskornet? Jo, Jesus säger att Satan kommer att bygga bo bland grenarna i kyrkan. Ja, han har hittat en boplats bland kyrkans grenar. Det kommer ut mer skräp än du kan tro, ur proklamationerna från Kyrkornas världsråd, och det Nationella rådet för kyrkor. ”Till dem hör Hymeneus och Filetus, som har kommit bort från sanningen.” (2Tim 2:17-18) Korrupta män med korrupta sinnen som tar på sig en prästdräkt. De tar titeln pastor eller präst och hyllar varje rutten sak som dyker upp, varje förödande fråga som demoraliserar och förgör vårt samhälle. Dessa män är redo att plocka upp dem, och de är redo att kämpa mot allt som är gott. Många pastorer har titeln ”Reverend”, och jag fruktar alla som tar sig den titeln. Ibland kallar folk mig för ”högt ärade” (Reverend) Smith, och jag vill bara krypa ihop. När de skriver: ”Högt ärade Charles Smith” eller ”Den högt ärade Charles Smith”, eller ”Den mest vördnadsvärda Charles Smith” i inledningen på breven, då vet jag att de inte känner mig, för jag anser mig inte alls vara ”högt ärad”. Det finns inget vördnadsvärt med Chuck Smith. Bibeln säger att vi ska vörda Guds heliga namn, och det gör jag. Men jag vill inte att någon ska vörda mig eller mitt namn. Jag är en syndare precis som du och jag behöver Guds nåd precis lika mycket som du. ”Men i ett stort hus finns det inte bara kärl av guld och silver utan också av trä och lera, några till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande.” Jesus sade: ”Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat.” (Matt 13:33) I bibeln används ordet surdeg alltid i en ond bemärkelse: syndens surdeg och hyckleriets surdeg. Surdeg liknar synden eftersom den förökar sig genom jäsning. [Surdeg har använts i tusentals år innan bagerijäst började användas, ö.a.] Det gör surdeg till en utmärkt bild av synden som förökar sig genom jäsning, och det finns surdeg inom kyrkan som tillslut påverkar hela degen. Det finns onda inflytanden som på olika sätt arbetar för att genomsyra hela kyrkan. En annan liknelse: “Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov, kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax, visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne, ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada." (Matt 13:24-30) Jesus undervisade om att dessa onda inflytanden skulle finnas inom kyrkan – att vetet och ogräset skulle växa tillsammans tills skördetiden är inne. Kyrkan är inte en perfekt organisation och den består av alla typer av människor. Det är viktigt att vi inser det. Vi kan bli bedragna av människor som kallar sig kristna, nästan lättare än av någon annan. Inte alla som säger "Herre, Herre", kommer att komma in i himmelriket, och låt oss inte vara blinda eller dumma angående detta. Kyrkan är inte en perfekt organisation och den består av alla typer av människor. Men tacka Gud för att det finns goda människor. Tacka Gud för de trofasta. Tacka Gud för dem som verkligen söker efter Honom av hela sitt hjärta. Det är på grund av dem som vi kan fortsätta existera. Om det inte vore för dem skulle Herren kommit med dom över kyrkan för länge sedan och den skulle ha utplånats. Men det kommer en tid när domen börjar. Var? Jo, i Guds hus och: ”om den rättfärdige knappt blir frälst, hur går det då för den gudlöse och syndaren?” (1Petr 4:18) Så de som tillbringar sina liv i tjänst för Gud för att kyrkan ska bli fullkomlig så att Herren kan komma igen, kan förvänta sig stor besvikelse. ”Men i ett stort hus…” (2Tim 2:20) I ett stort hus fanns det alla typer av kärl, vissa för hedrande ändamål och andra till mindre hedrande ändamål. Kärlen av guld och silver var avsedda för att husbonden skulle äta och dricka ur dem. Men i samma stora hus bildades också mycket skräp som måste ut, så det fanns en lerkruka i huset där alla sopor dumpades. Det var ett kärl till mindre hedrande ändamål. Man kastade soporna i det och bar ut skräpet i det. Det fanns alla typer av kärl, en del till hedrande ändamål och andra till mindre hedrande ändamål. Vi troende är i detta stora hus och var och en av oss är ett kärl. Vilken typ av kärl är jag? Är jag ett kärl till hedrande ändamål som är lämpligt för Mästarens bruk? Eller vad kan jag göra för att vara det? Först och främst så måste jag hålla mig borta från orena läror, och de människor som förespråkar dessa läror. Den som nu renar sig från dessa (2Tim 2:21) Det finns läror som jag ofta kallar för sterila läror. Du kanske säger: ”Tja, det är inte så farligt, det finns inget allvarligt fel med den eller den läran. Det låter lite konstigt men det skadar inte någon.” Men det gör det faktiskt. Det finns en del läror som förkunnas där resultatet av dem är sterilisering. När människor börjar ta till sig läran steriliserar den dem så att de inte längre bär frukt i sina liv. Det är läror som får människor att bli helt inåtvända och självupptagna. Rena dig från dessa saker, de är inte nyttiga. ”Den som nu renar sig från dessa” blir ett kärl till hedrande ändamål, helgat, (2Tim 2:21) Det vill säga, Gud kommer att avskilja dig och helga dig så att du passar för Mästarens bruk. Gud kommer att börja använda dig. Det är detta livet handlar om: att vara använd av Gud för att beröra andra människors liv, att sprida Hans kärlek och att vara ett instrument i Hans hand. Det är vad livet handlar om. användbart för sin herre och redo för varje god gärning. (2Tim 2:21) Gud förbereder oss genom sitt ord, genom bön och genom våra erfarenheter -– allt detta är en del av nödvändiga förberedelser i våra liv. Paulus skrev till efesierna och sade: "Vi är Hans verk”. Gud verkar i oss. ”Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.” (Ef. 2:10) Gud har redan förutbestämt de gärningar Han vill att vi ska utföra till Hans ära, men Han måste först och främst arbeta i oss och förbereda oss. Så de saker som vi går igenom – motgångar, svårigheter, prövningar och sorger – är alla en del av nödvändiga förberedelser i våra liv. När Mästaren försöker förbereda det kärl som ska användas tömmer Han mig på mig själv så att Han kan fylla mig med sin fullhet, för att jag inte längre ska leva för min egen ära utan leva för Hans härlighet. Han vill att jag tjänar Honom på ett sådant sätt att det ger ära till Honom. "Redo för varje god gärning". På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” (Matt 5:16) Fly ungdomens onda begär (2Tim 2:22) Hur många har inte skadats och förstörts på grund av ungdomens onda begär? Fly från dem! Vi har ett bra exempel på detta när Josef tjänstgjorde i Potifars hus (1Mos 39). Potifars hustru blev kär i honom och försökte locka honom att komma med in i sängkammaren. Hon flirtade med honom och lockade honom dagligen. Tills sist en dag, när resten av tjänarna var ute, grep hon tag i honom och ville tvinga honom i säng, men han vred sig loss, lämnade manteln i hennes hand och sprang ut naken. Han flydde från ungdomens onda begär. Det var det smartaste han kunde göra. Det finns vissa tillfällen då det klokaste man kan göra är att springa iväg. och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. (2Tim 2:22) Vilka är kännetecknen på de som åkallar Herren från ett rent hjärta? Jo, rättfärdighet, tro, kärlek och frid. Men avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, (2Tim 2:23) Det finns folk som ställer ledande frågor bara för att starta en diskussion. En person som förespråkar en åsikt kommer till dig med en fråga, t.ex. ”Varför döper ni inte folk direkt när de blivit frälsta?” Frågeställaren tror inte att en person blir riktigt frälst förrän han blir döpt, och vill starta en diskussion med dig om dopet. Paulus uppmanade Timoteus att undvika dessa diskussioner, därför att allt de skapar är stridigheter. Ibland har folk inte för avsikt att lära sig något genom sin fråga, utan de vill bara argumentera och strida. och en Herrens tjänare ska inte strida (2Tim 2:24) Han ska inte gå in diskussioner. utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. (2Tim 2:24) Han ska vara redo att undervisa, men man måste ha tålamod därför att i ett stort hus finns det alla typer av kärl. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen (2Tim 2:25) Så du hoppas att Gud kommer att verka. Du tar det lugnt. Du är tålmodig. Du undervisar i ödmjukhet och bara hoppas att kanske deras hjärtan kommer att öppnas och att de vänder sig till sanningen. och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. (2Tim 2:26) Åh, vilken viktig vers. Denna vers lär oss att det finns vissa människor som har tagits tillfånga av Satan. De är bundna av Satan, de är hans fångar. Men vi har makt och auktoritet genom Jesus Kristus att befria dem från fiendens grepp. Jesus dog för alla människor och Han dog för hela världens synder. Hans försoning var fullständig för hela mänskligheten, den täckte varje människas synd. Jesus försonade världen tillbaka till Gud, trots detta håller Satan fortfarande många människor i fångenskap. Men det grepp han har är en auktoritet han har tagit sig, och så länge människor tillåter det förblir de hans fångar. Och de samtycker till det eftersom han har förblindat deras ögon för sanningen om deras eget tillstånd. Paulus sade: Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.”(2Kor 4:4) Så vilken sorglig situation den icke troende befinner sig i när han är bunden av Satan. Han är Satans fånge, men hans ögon är förblindade, så att han inte ens inser sanningen om sitt eget tillstånd. Han vet inte hur riskabel hans situation är, därför att Satan har förblindat hans ögon. En icke troende person har fördomar mot Herren, för Satan har förblindat hans ögon om sanningen om Kristus Jesus. ”Åh, jag tror inte på bibeln, det finns så många motsättningar i den.” Man hör detta hela tiden från människor. Jag brukar alltid be dem visa mig en motsättning. ”Tja, det finns massor av dem”, svarar de. ”Ok, visa mig ett ställe.” ”Åh, det finns massor av ställen, jag behöver inte visa något ställe. Bibeln är full av motsättningar.” ”Men visa mig bara en motsättning i bibeln”, och de svarar: ”Jag har hört att någon har sagt att det finns motsättningar.” Denna världens gud har förblindat deras ögon, de kan inte se sanningen. En sorglig plats att befinna sig på, men vi kan hjälpa dem ut ur denna fångenskap. Är det möjligt att vi kan göra detta? Jesus sade: ”Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria." (Joh 8:32) Vi kan genom kärlek undervisa dem, instruera dem och ge dem den sanning som kan befria dem, och vi kan genom bön öppna deras ögon så att de kan se sanningen. Vi kan binda Satans makt i deras liv vilket förblindar deras ögon, vilket hindrar dem från att lära känna sanningen, och vi kan befria dem från denna fångenskap. Vi borde alla vara engagerade i detta krig! ”Lid också du som en god Kristi Jesu soldat.” Kom ut ur skyttegravarna. Kämpa mot fienden. Befria dem som han har tagit till fånga. Släpp dem fria genom sanningen om evangeliet om Jesus Kristus. Kärl till heder, använda av Mästaren för att sprida Hans kärlek och nåd till en behövande värld omkring oss. Gud hjälp oss att göra detta! Jesus, vi tackar Dig för Ditt ord, för Din hjälp och för Din styrka. Herre, låt Ditt ord bo i våra hjärtan genom tro, så att vi blir rotade och grundade i ordet och mer fullständigt kan förstå längden, bredden, djupet och höjden av Jesu Kristi kärlek till oss. Herre, vi vill frambära oss själva till Dig som ett levande offer och ge Dig våra händer, våra munnar och våra fötter så att Du kan använda dem som ett verktyg för Din rättfärdighet och sprida Din kärlek till en döende värld. I Jesu namn, Amen. Må Herren rikligt välsigna dig, fylla dig med sin kärlek, med sitt ord och sin sanning, och leda dig i allting. Gör detta till en härlig vecka genom att börja i ordet, grundad på sanningen. Må du växa i Kristus, mogna och utvecklas, tills Mästaren kan använda ditt liv på ett underbart sätt som ger ära och glädje till Honom. I Jesu namn. Slut av del 4 För att gå till del 5) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
2Timoteusbrevet