Apostlagärningarna
Del 10) 4:1-13
Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesus predikade uppståndelsen från de döda. (Apg 4:1-2) Saddukeerna var de andliga ledarna på den tiden och prästerskapet bestod mestadels av dem. De trodde inte på uppståndelsen eller på änglar och andar. De var därför mycket upprörda över undervisningen om uppståndelsen. Det fanns en pågående stor religiöst dispyt bland judarna mellan saddukeerna och fariséerna. Fariséerna trodde på uppståndelsen och på andar. När aposteln Paulus senare ställdes inför Stora rådet, insåg han att det fanns både fariséer och saddukeer där, så han utnyttjade detta till att göra sig fri. (Apg 23) Han sa: "Jag är här i dag, anklagad för att jag tror på skrifterna om att det finns en uppståndelse från de döda." Alla fariséerna sa: "Ja, det är ju inget fel med det", men saddukeerna blev upprörda och började argumentera med fariséerna. Det blev stor tumult och Paulus gick ut medan de grälade med varandra. Smart drag. Vi fortsätter i Apg 4: Så saddukeerna blev upprörda och bedrövade för att det undervisades om uppståndelsen från de döda genom Jesus. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag, eftersom det redan var kväll. (Apg 4:3) Det hela började klockan tre på eftermiddagen när Petrus och Johannes gick till bönetimmen och det var nu kväll, så de kastade dem i fängelse under natten. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro, och antalet män var nu omkring fem tusen. (Apg 4:4) Det var ett riktigt väckelsemöte den dagen. Nästa dag samlades Stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Översteprästen Hannas var där liksom Kaifas, (Apg 4:5-6) Dessa män har vi hört om tidigare i evangelierna och de var med under domen mot Jesus Kristus. Johannes och Alexander och alla som var av översteprästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem: "Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta?" (Apg 4:6-7) Den frågan var utan tvivel ställd av en slug advokat som kände till lagen. Lagen säger att om någon kommer och utför under och tecken inför människorna så att alla förundras över de under som görs, och om den personen orsakar dig att dyrka någon annan än Herren er Gud, ska denne straffas med döden. Han är en falsk profet. (5 Mos13) ”Så, genom vilken kraft eller i vilket namn utförde ni detta?” Petrus kunde nu ha sagt: "Enligt lagen kan ni inte begära att jag måste vittna mot mig själv." Det stämde att man inte kunde tvinga en man att vittna mot sig själv. Petrus kunde ha sagt det, men det gjorde han inte. I stället tog han tillfället i akt att dela med sig om Jesus Kristus med dessa män. Väl medveten om att det var en ledande fråga och om konsekvensen av att säga ett annat namn än Herren, sa Petrus: ”Jesus Kristus.” Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade dem: "Rådsherrar och äldste för vårt folk! (Apg 4:8) Alla var samlade där, alla ledare, alla de religiösa ledarna, Hannas och Kaifas och hela gänget, alla var samlade. Om vi står till svars i dag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, (Apg 4:9) Petrus påpekade: "Är det inte detta ganska löjligt? Allt detta bråk har uppstått på grund av att en lam man, som har varit lam i ungefär fyrtio år, har blivit helad och nu står här i bland oss med raka ben och fötter. Vad är det ni anklagar oss för? Att vi helade denne mannen? Vilken märklig sak att vara upprörd över." så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi nasaréns namn. (Apg 4:10) Jag tror att han verkligen betonade: ”Jesus Kristus.” Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. (Apg 4:10-11) Psaltaren 118 är en härlig messiansk psalm som de alla visste var en psalm som talade om Messias. Den säger att: Stenen som husbyggarna förkastade har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. Detta är dagen som Herren har gjort, låt oss jubla och glädjas i dag! O, Herre, fräls! O, Herre, ge framgång! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Vi välsignar er från Herrens hus. (Ps 118:22-26) När Petrus började citera från denna psalm, visste de exakt vad det var han citerade och de visste att den är en psalm om deras Messias. Petrus sa: "Ni är byggnadsarbetarna." Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, (Apg 4:11-12) Detta är villolära för judarna. För dem kunde frälsning uppnås genom deras offergåvor i templet och i dag uppnås frälsning genom goda gärningar (eftersom templet inte finns längre). Men Petrus förkunnade modigt för dem: "inte heller finns frälsning genom någon annan." Var uppmärksamma på detta. Idag är det stor press på oss att bli mer liberala i vårt tänkande, och vi anklagas för att vara mycket trångsynta. Men bibeln förklarar att: ”Hos ingen annan finns frälsningen.” Du kan inte bli frälst genom att ropa "ohhhmmm" medan du mediterar över din navel. Det kommer inte att hända. ”Åh, låter inte det lite väl smalt och trångsynt? För tänk på hur uppriktig den personen är som ropar "ohhhmmm." Men vi kan inte bli frälsta på något annat sätt." och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta." (Apg 4:12) Jesus är vägen. Han säger i Matt 7:14: ”Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet”, och: "Kämpa för att komma in genom den trånga porten. (Luk 13:24) När folk säger: "Du är för trångsynt", då tänker jag: "Okej, jag är på rätt väg." "Åh, du måste vara på den breda vägen. Du måste vara mer liberal, acceptera andra religioner och andra trosriktningar." Men: "Det finns inget annat sätt genom vilket vi blir frälsta." När de såg hur frimodiga (Apg 4:13) Petrus var modig, eller hur? Detta var samma skara som Jesus mötte när Petrus stod utanför och värmde sig och en tjänsteflicka frågade honom: "Är inte du en av hans lärjungar?" och han svarade: "Nej, inte jag, du har gjort ett misstag." Hon sa: "Åh, jag är säker på att du är det. Jag tror att jag har sett dig tillsammans med honom." "Nej, nej, nej, inte jag." Och soldaterna sa: "Jo, du är en av hans lärjungar, du är från Galileen. Du talar den dialekten." Men Petrus började svära och förbanna och säga: "Jag känner inte den mannen!" Vilken helt annan människa han var här. Hur kan man förklara skillnaden? Det redovisas direkt i bibeln: "Då uppfylldes Petrus av den helige Ande” (Apg 4:8) ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen." (Apg 1:8) Och här är Petrus ett vittne om kraften från Jesus Kristus inför Sanhedrin och hela gänget. Inför alla de styrande och de äldste i Israel. Och Petrus förklarar modigt för dem att de gjorde ett fruktansvärt misstag. De korsfäste härlighetens Herre och de är husbyggarna som i profetian förkastade hörnstenen. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, (Apg 4:13) De som är utomstående har ofta missuppfattningar om kristna och här ser vi två av tre vanliga missuppfattningar. Rådets medlemmar märkte att Petrus och Johannes var olärda män. De hade inte någon examen från Hebreiska Universitetet, men de var långt ifrån olärda män. De hade haft tre år av privat handledning av den störste Mästaren som någonsin levat. De var långt ifrån okunniga och olärda. De var förmodligen de mest lärda i hela gruppen. De kunde skrifterna väl och hade en mycket stor förståelse av Guds Ord så, detta var den första missuppfattningen. Slut av del 10 För att gå till del 11 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.