Apostlagärningarna
Del 11) 4:13-24
När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. (Apg 4:13) Den andra missuppfattningen: Rådets medlemmar placerade Petrus och Johannes relation till Jesus, till förfluten tid. Vad de inte visste, var att Jesus stod precis bredvid dem och uppmanade dem, genom den helige Ande, vad de skulle säga. Jesus säger i Matt 18:20:”För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Och han säger i Matt 10:19-20: ”Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Fars Ande som talar genom er.” Jesus säger också i Matt 28:19-20: "Gå ut i hela världen, förkunna evangeliet för alla folk, och se, jag är med er alla dagar." Att rådets medlemmar tänkte att lärjungarna hade varit med Jesus (dåtid) var fel. När de gick till templet för att be, gick Jesus med dem. Herrens närvaro fanns med dem under hela deras liv, precis som Herren Jesus är med oss idag. Och han finns där för oss. Vi kan åkalla honom när som helst när vi har problem eller behöver hjälp. Jesu namn och den kraft som finns i namnet Jesus är samma idag som på den tiden. Jesus Kristus är den samme igår, idag och i evighet. Lärjungarna var tillsammans med Jesus också i detta ögonblick. Och när de (rådets medlemmar) såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. (Apg 4:14) Vad kan man säga? Här är den här killen. Hans ben är raka, han står upp och han ler! Vad kan man säga? Här är ett bevis som inte går att förneka. Det går inte att förneka kraften i namnet Jesus när den här killen står där och ler så stort och alla vet vilket skick han varit i, i hela sitt liv. Vad kyrkan behöver idag är fler lama män som kan ställa sig upp på sina ben i dess mitt. Det är den typen av bevis som inte kan förnekas. Och tack Gud för det beviset här! Många av er var lama som ett resultat av era synder. Ni var intrasslade i droger, alkoholism och sex, och ni levde ett liv som var förlamat. Men när ni kom till Jesus Kristus, tvättade han bort all smuts och skam i ert förflutna och nu står ni hela tillsammans med Guds barn. Människor som kände er förr och som ser er som ni är idag, kan inte förneka den dramatiska förändringen i era liv. Den är helt uppenbar för alla. Ni står här hela. Vad kan man säga? Det fungerar. Vad kan man säga emot det? Och det finns inget man kan säga när man ser en lam man stå upp, helad. Att lama män står helade i kyrkans mitt är det starkaste vittnesbörd en kyrka kan ha. Och alla vi som en gång var lama har nu blivit helade genom kraften i Jesus Kristus. Vad fantastiskt! De befallde dem att lämna rådssalen och överlade sedan med varandra. De sade: "Vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett märkligt tecken genom dem är uppenbart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. (Apg 4:15-16) ”Vi kan inte säga: ”Nej, mannen kan inte gå." Alla i staden vet vad som har hänt och vi kan inte förneka miraklet. Vad ska vi göra med dessa män för att hindra att detta sprids vidare?" De sa: Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet." De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. (Apg 4:17-18) De fick inte nämna Jesus namn igen. Detta var det tredje misstaget rådet gjorde: Att tro att de genom hot och misshandel kunde tysta ner dem och stoppa dem från att vittna. Men Petrus och Johannes svarade dem: "Bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. (Apg 4:19) ”Ni får avgöra själv om man ska lyssna på Gud eller människor. Men när det gäller oss:” Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört." (Apg 4:20) Rådets medlemmar hotade Petrus och Johannes: ”Tala inte längre i detta namn", men de sa: "Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? Men vi vet att vi måste lyssna på Gud. Vi måste lyda Gud istället för människor. Vi för vår del kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört ". Om landets lagar skulle vara i strid med Guds lag måste vi som ett Guds barn lyssna mer till Gud än till människor. Guds lag över mitt liv och Guds ord i mitt liv kommer först. Jag är djupt oroad av regeringens uppenbara intrång på vår frihet. Jag är djupt oroad när regeringen sätter hänglås en kyrka i Nebraska på grund av att pastorn känner en religiös övertygelse om att inte registrera sin skola med staten. Det besvärar mig. Du kanske säger: "Jo, men pastorn gjorde fel." Kanske? Men att staten börjar utöva makt och vill bestämma över människors genuina religiösa övertygelse, är en farlig trend. Jag är också djupt oroad av den rörelse som är på frammarsch bland humanisterna inom regeringen, som vill tysta kyrkans röst. Många av humanisterna är även redaktörer för tidskrifter och tidningar som talar mot den frihet som kyrkan har haft. Så Petrus och Johannes sa: "Om det är rätt i era ögon att lyda Gud eller människor, får ni behöva bedöma själva, men vi kan inte låta bli att tala om det vi har sett och hört." En gång blev profeten Jeremia upprörd på Gud för att han kastades i fängelse p.g.a. att han hade förkunnat ord från Gud. Gud hade sagt: "Gå och ge dem detta budskap." Och Jeremia gick och framförde budskapet och han blev kastad i fängelse. Jeremia sa till Gud: "Är det så här du behandlar din tjänare. Jag gick och gjorde vad du uppmanade mig att göra och så tillåter du att de kastar mig fängelse. Jag avgår. Jag kommer inte att tala mer i ditt namn. Jag har fått nog." Men sedan sade Jeremia: "Men Guds ord var som en brinnande eld i mina ben och jag kunde inte låta bli att tala." Detta är också vad Petrus säger: "Det är något som brinner i mig. Jag kan inte sluta tala om det jag har sett och hört." Då hotade de dem igen men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. (Apg 4:21) Visst är det intressant? Vem prisade människorna? Inte Petrus, och inte Johannes. Alla prisade Gud. ”På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” (Matt 5:16) Du kan göra dina goda gärningar så att människor prisar dig och rikta uppmärksamheten mot dig själv. "Men här prisade alla människor Gud för vad Han hade gjort." Mannen som blev botad genom tecknet var ju över fyrtio år. När de blivit frisläppta gick de till sina egna (Apg 4:22-23) De hade varit i en fientlig miljö och nu drog de sig tillbaka till den varma omgivningen i den egna kyrkan. och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. När de [församlingen] hörde det, ropade de tillsammans till Gud och bad: (Apg 4:23-24) Lägg märke till deras bön i kap. 4:23-30. Detta tycker jag är ett utmärkt mönster för bön. Slut av del 11 För att gå till del 12 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.