Apostlagärningarna
Del 6) 2:32-47
Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. (Apg 2:32) ”Vi har alla sett det. Vi har alla sett honom.” Petrus kommer nu tillbaka till uppståndelsen. Lägg märke till att detta är den centrala delen av budskapet och Petrus lägger fram grundläggande fakta om Jesus. "Han var en man som visade sig vara Gud bland er genom tecknen och undren som han gjorde. Enligt Guds bestämda plan och beslut, korsfäste och dödade ni honom med era onda händer. Men Gud har uppväckt honom från de döda eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom.” Petrus talar om det centrala i budskapet och utlägger det. Han går tillbaka, ger en biblisk grund och talar om uppståndelsen. Han visar att det är ett bibliskt begrepp. "Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det." Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern och han har utgjutit (Apg 2:33) "Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött." (Apg 2:17) Nu kommer Petrus tillbaka till folkets fråga igen: "Vad kan det här betyda?” De hade sett när den Helige Ande blev utgjuten. Jesus hade stigit upp till Fadern och blivit upphöjd till hans högra sida ”och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit” det som ni ser och hör. (Apg 2:33) Där fanns synliga tungor av eld och hörbara bevis på utgjutandet av Anden. När de lovprisade Gud på olika språk. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias." (Apg 2:34-36) Bibeln säger att det kommer en dag då varje knä ska böja sig och varje tunga ska bekänna att Jesus Kristus är Herren och Petrus säger rakt på sak: "Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias." Och detta är församlingens första budskap. Det har uppståndelsen i centrum. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad ska vi göra?" (Apg 2:37) De blev medvetna om sin skuld, medvetna genom att den Helige Ande övertygade dem. Petrus svarade dem: "Broder, gå med i församlingen, ge tionde och hjälp denna tjänst att fortsätta." Nej: Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. (Apg 2:38) I den grekiska grundtexten säger Petrus bokstavligen: "Omvänd er och låt er alla döpas in i Jesu Kristi namn.” Det är en intressant punkt: in i en relation med Jesus Kristus. Det finns en grupp kristna som kallar sig: ”Jesus Only" (Bara Jesus). De gör en stor sak över dopritualen och säger att du inte blev riktigt döpt om du döptes i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. De menar att detta dop inte riktigt räknas och att det enda dop som verkligen gäller är ett dop i Jesu namn. Men dopet är faktiskt inte i Jesu namn, utan in i Jesu namn, in i själva relationen med honom. In i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. "Då får ni den helige Ande som gåva." Löftet gäller (Apg 2:39) Vilket löfte? Löftet från Gud om att utgjuta sin Ande över allt kött och vem gäller löftet? er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar." (Apg 2:39) Här står ingenting om att det bara gäller för den apostoliska perioden utan att det gäller för alla tider. "Alla som Herren vår Gud kallar". Med många andra ord vittnade han och vädjade till dem: "Låt er frälsas från det här bortvända släktet!" De som tog emot hans ord döptes, och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring tre tusen. (Apg 2:40-41) Här ser vi början av kyrkans tillväxtprogram. En snabb församlingstillväxt. Plötsligt har de ökat markant. Detta är viktigt. Hur fungerade den tidiga församlingen? Vad gjorde de? De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. (Apg 2:42) Detta var de fyra pelarna i den tidiga kyrkan. 1) Apostlarnas undervisning: De studerade Guds ord. 2) Gemenskapen: Koinonia. Det är ett mycket intressant grekiskt ord och dess innebörd är svår att översätta. Det betyder bl.a. att träffas, att relatera till varandra, att bli en del av varandra, att ha ett starkt vänskapsband och att ha samhörighet, samfälldhet och gemenskap. 3) Brödsbrytelsen är symbolen för den nära relationen. 4) Bönegemenskapen. En hel del av de saker som församlingarna gör idag står inte här. Jag tror att många av de saker som församlingarna gör idag är oväsentliga och högdragna, och vi skulle göra klokt i att låta dem dö en naturlig död istället för att försöka hålla dem vid liv på konstgjord väg. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. (Apg 2:43-45) Det fanns en tidig kommunism i en bra betydelse i församlingen som var driven av kärlek. De som ägde något sålde vad de hade för att de skulle kunna dela ut och hjälpa dem som inte hade något. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd (Apg 2:46) Församlingen började både med att de hade gemenskap i templet, men också i hemmen. De bröt bröd i hemmen. och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. (Apg 2:46) Vad blev resultatet? De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. (Apg 2:47) När församlingen var vad Gud ville att den skulle vara, då gjorde Gud vad han ville göra för församlingen. Idag lägger församlingar all sin kraft på tillväxtprogram för hur man kan öka antalet besökare. Man studerar psykologi och sociologi och gör demografiska studier av samhällen och försöker avgöra vad som kommer att tilltala folk i just det samhället, och vilken typ av annonsering som är mest effektiv. De gör opinionsundersökningar och folkräkningar och sätter ihop allt så att man kan ha ett tillväxtprogram för församlingen eftersom man vill ha många medlemmar. Det finns experter som gör alla dessa studier och mot en avgift går de vidare och utvecklar hela programmet. Det finns också andra som arbetar med att sätta upp ett helt finansieringsprogram för hur församlingen ska kunna öka givandet och för detta tar de 10 procent av vad som samlas in. Många församlingar hyr dessa experter. Den tidiga kyrkan visste inte något om detta. De var inte särskilt sofistikerade och de hade ingen utbildning så allt de kunde göra var vad de kände till. De bara möttes och studerade Ordet och bad. De hade gemenskap och firade nattvard tillsammans. "Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta." Det var en naturlig och spontan tillväxt när Gud lät församlingen växa. "Åh, det är andra tider nu." Varför? Har Gud förändrats? Se, Herrens hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.” Men vi förlitar oss inte längre på Gud och den Helige Ande. Vi har sökt efter människors påhitt och människors vägar. Vi har övergett Guds Ord och gått till underhållning och vi har försökt att locka folk genom påkostade underhållningsprogram. "Kom och bli underhållen. Se den högsta julgranen i världen. Se Elia stiga direkt in i molnen." Men åh, vilken fälla detta är. Det var en kyrka som varje jul hade ett spektakulärt program, och problemet när man ska dra folk är att man måste bli mer och mer spektakulär varje år. Ett år hade de ”en levande julgran". "Kom och se den levande julgranen!" Och alla i hela kören som sjöng julsånger var utklädda till en julgran. Nästa år skulle det vara en större julgran, större än året innan eftersom det måste vara bäst. "Den största levande julgranen någonsin." Olika förklädnader och olika små jippon och prylar. När de hade utvecklat konceptet med den levande julgranen år efter år hade de till slut inga fler idéer. Någon fick då idén att sätta en levande ängel på toppen av julgranen. De skulle sänka honom från taket och när granen höll på att formas skulle han komma ner från taket och landa på toppen av julgranen, en levande ängel. Men något hände med den tekniska utrustningen, och medan de sänkte honom började han sväva fritt i luften i kyrksalen och började snurra runt, runt. Ängeln började ropa: "Få mig ner härifrån!" Han blev så upprörd - det är sant – att han började förbanna: "Kan någon stoppa denna … från att snurra!" Och han blev så illamående från snurrandet att han började kräkas. Må det vara ödet för människans egen strävan och planer, så att vi kan lära oss att lita på Gud och kraften från Hans Helige Ande till att bygga församlingen och att göra Hans verk. Till sist. Vi läser igen ur Apg 2:39 och Apg 1:8 "Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar." ”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen.” Den helige Andes gåva gäller för oss även idag. Jag ber att var och en av oss ska vara öppen för Gud att ta emot vad det än är Gud vill ge till oss. Att vi kan bli vad än Gud vill att vi ska vara. Att vi verkligen kan vara vittnen om hans kärlek i denna värld som vi lever i idag. Må Gud välsigna dig när du går ut för att vittna om Jesus Kristus, och må ditt liv visa det verk som Gud har gjort i dig. I Jesu namn. Slut av del 6 För att gå till del 7 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.