Apostlagärningarna
Del 7) 3:1-12
Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. (Apg 3:1) Dagen började klockan 06:00 på morgonen när solen gick upp och den nionde timmen var klockan 15:00 på eftermiddagen. 14:30 offrades kvällsoffren. Lärjungarna gick inte till templet för offren. Efter offren var det en bönetimme och folket stod och prisade Herren eller bad till honom medan röken från offren steg upp till himlen. Jag tycker att det är viktigt att säga att de inte gick till templet för offret. De visste att det inte längre gällde men de väntade på bönetimmen. I den tidiga kyrkan i Jerusalem var inte kristendomen skild från judarnas tro utom när det gällde tron på att Jesus var Messias. Det är en vanlig missuppfattning bland judar idag att om någon blir en kristen måste han bli en icke- judisk person. Det var inte så i den tidiga kyrkan. De kristna förblev mycket judiska. De gick till templet, tillbad i templet och observerade fortfarande högtiderna, men högtiderna hade nu en helt ny betydelse för dem. De försökte inte göra en radikal brytning med judendomen utan försökte bara att förkunna att Jesus Kristus verkligen är den Messias som Gud hade utlovat. ”Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen”. Petrus och Johannes var motsatta personligheter. Petrus var den som handlande och Johannes var drömmaren. Petrus omsatte alltid allting i handling. Kom ihåg den sista frågan som han ställde till Jesus om Johannes: "Vad ska han göra?" Petrus tänkte alltid på att göra saker. Johannes var inte en görare, han var en drömmare. Och Jesus svarade Petrus: "Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig?" Jag kan föreställa mig att Petrus ofta var irriterad på Johannes eftersom Johannes var drömmaren. Och det kan mycket väl vara så att Johannes i sin tur var irriterad på att Petrus alltid ville göra något, eftersom drömmaren gillar att ha lugn och ro omkring sig. De var motsatta personligheter och ändå hade de blivit ett i Kristus. Det är så det är. Kristus är den gemensamma grunden där alla människor möts. Även om vi har helt olika personligheter så finns det fortfarande en underbar enhet i Kristus. Petrus och Johannes går upp till templet vid tiden för bönen som är vid den nionde timmen. Det första kännetecknet hos dessa män är att de är män av bön. Det är mycket viktigt att vi alla är män och kvinnor av bön. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. (Apg 3:2) Sköna porten i templet tror man var den östra porten. Här är en ganska stor kontrast. Den här mannen som varit lam från födseln satt vid den Sköna (vackra) porten och tiggde och det var en ful syn. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom, och Petrus sade: "Se på oss!" Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. (Apg 3:3-5) Utan tvekan räckte han fram handen, vilket är den typiska gesten för en tiggare. Men Petrus sade: "Silver och guld har jag inte,(Apg 3:6) Jag föreställer mig att mannen just då var besviken och förmodligen även undrade: "Tja, varför försöker du då att få min uppmärksamhet?" Men Petrus fortsatte: men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!" Han grep honom i högra handen och reste honom upp, och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och följde med dem in i templet där han gick runt och hoppade och prisade Gud. (Apg 3:6-8) Beskrivningen av hans fötter, fotleder (språngben) och ordet för hoppade, är i den grekiska grundtexten medicinska termer. De används bara här av Lukas som var läkare och han beskriver ett tillstånd av en fotled som helt vridits ur led. Han var förmodligen lam p.g.a. helt vridna vrister eftersom ordet i grekiskan indikerar: ”kommer in i sin ledskål och blir rak.” Den medicinska termen är: "föras tillbaka till sin ledskål och bli tillrättad." Här sitter en man med ett förlamat tillstånd. Han är oförmögen att gå från födseln på grund av problemet med outvecklade fotledsben och allt. Ändå har Petrus en tro som Herren planterat i hans hjärta. Han griper mannen i handen och reser honom upp, och genast kommer vristen på rätt plats (i led) och mannen hoppar och prisar Gud. Mannen gick med dem in i templet där: ”Han gick runt och hoppade och prisade Gud.” Jag kan föreställa mig uppståndelsen och förtjusningen som detta måste ha skapat. Allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud, och när de kände igen honom som mannen som hade brukat sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Mannen höll sig till Petrus och Johannes, och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallas Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. (Apg 3:9-11) Här är ett mycket märkligt mirakel som omedelbart lockar till sig uppmärksamheten från alla människor omkring dem eftersom den här mannen, utan tvekan, hade suttit där i många år. Han var en vanlig syn för dem som gick till templet för att tillbe Gud. De hade sett hans deformerade fötter och nu var de raka. Nu gick och hoppade mannen och prisade Herren och han kramade Petrus och Johannes så att människor kopplade ihop miraklet med dem. Folket insåg att på något sätt var Petrus och Johannes ansvariga för denne mans förmåga att kunna gå. En stor skara människor, åtminstone 5000 män, samlades i Salomos pelarhall mycket förundrade över vad som hade hänt. När Petrus såg det sade han till folket: "Israeliter! Varför är ni förvånade över det här? (Apg 3:12) De förundrades över miraklet eftersom de hade förlorat förståelsen av hur stor den Gud var som de tjänade. Om de verkligen trodde på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud skulle en sådan sak inte få dem att undra eftersom de skulle veta att han är underverkens Gud genom att läsa Gamla Testamentet. Petrus frågade: "Varför är ni så förvånade över detta? Icke-judarna kan förundras över det, men ni är Israels söner? Ni är söner till Gud den Högste, varför förundras ni över detta?" Och Petrus ställer en fråga till: Varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? (Apg 3:12) Människor relaterar ofta Guds verk till det instrument genom vilket Gud verkar. Detta är fel. ”Varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå?” Tyvärr finns det många evangelister, helandeevangelister, som försöker ge människor en känsla av att det är på grund av deras rättfärdighet eller helighet som det sker förunderliga mirakel. Jag blir så trött på dessa evangelister som kommer med stora spektakulära mirakelkampanjer och folk kommer och frågar mig: "Åh, vad tycker du om reverend (titel för pastor) så och så, eller bror så och så?" "Åh, jag har hört att han har ett möte i närheten och människor blir helade. Blinda ser och många saker händer." Jag minns en gång att jag fick höra om en av dessa evangelister och det hände sig att han var på TV. Det var så många människor som frågat mig om honom och jag tänkte att jag skulle lyssna på honom. Jag lyssnade så länge som jag kunde klara det – ungefär fem minuter. Jag hörde allt jag behövde veta under fem minuter, för just denne evangelist (som nu sitter i ett federalt fängelse för flera brott) sa: "Har ni tro på mig? Jag har makt med Gud och allt ni behöver ha är tro på mig." Och han höll på på detta sätt och jag tänkte att det räcker. Jag behöver inte lyssna längre. För flera år sedan gick min fru och jag till ett möte i Buena Park området. Det brukade vara där som alla evangelister satte upp sina tält här i Orange County (California). Där var en annan helandeevangelist och några personer ville att vi skulle gå med dem till mötet. Jag har aldrig varit med om en sådan cirkus i hela mitt liv. Där var alla möjliga gimmicks för att piska upp stämningen och få människor exalterade. De skröt om alla typer av mirakel. I själva verket kallades mötena för mirakelrally och den evangelist vi lyssnade till slutade sina dagar på ett hotellrum i San Francisco där han dog av alkoholism. En del drar uppmärksamhet till sig själva. Jag är alltid misstänksam när en person namnger byggnader, universitet eller evangelisationsrörelser efter sig själva. Jag ber till Gud, att när han tar hem mig, att mitt namn snabbt kommer att glömmas. Om de vågar sätta mitt namn på någon form av byggnad som ett minnesmärke, kommer jag be Herren att skicka en jordbävning för att den ska rasa. "Inte till oss, o Herre, inte åt oss utan åt ditt namn ge ära." Dessa män var inte ute efter ett namn åt sig själva. ”Varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå?” Vi kan höra från en del helandeevangelister: ”Det beror inte på att jag är rättfärdig”, men det är ändå ofta den innebörd som finns i deras budskap. "Jag har denna makt med Gud eftersom jag är så helig. Jag är så rättfärdig." Vad gör detta med resten av oss som vet att vi inte är heliga eller rättfärdiga? Vi tänker: "Det finns ingen chans att jag kan förvänta mig att Gud gör någonting för mig eftersom jag inte är helig eller rättfärdig." Men det är inte så, för Gud kommer att svara på din bön och svara på ditt rop lika snabbt som han svarar påven eller någon annan. Gud gör ingen skillnad på människor. Människan gör skillnad på människor, men inte Gud. När jag kommer till himlen kan jag inte säga: "Ja, Herre, du vet vem jag är. Jag är Chuck Smith. När allt kommer omkring var jag pastor i Calvary Chapel." Gud kommer att svara: "Det finns en plats längst ner. Gå och sätt dig där min son." Människor respekterar en person men Gud gör det inte. ”Varför stirrar ni på oss, som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå?” ”Som om det skett genom något vi hade inom oss, men vi har inget i oss själva.” Petrus säger: "Jag är ingenting! Jag har ingenting! Vad ni sett är Guds verk som var ett gensvar på den tro han gett oss. Jag hade inte ens tron för detta i mig själv." De var mycket noga med att inte ta emot ära eller kredit för det verk som Gud hade gjort. Slut av del 7 För att gå till del 8 klicka här Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.