Fil del 8) 3:12-21
Filipperbrevet
Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. (Fil 3:12) Varför grep Herren oss? Jo, för att vi ska kunna dela den eviga härligheten med Honom i Hans rike. ”När Han är färdig med mig här, kommer jag att lägga av mig min jordiska kropp, uppstå och gripa tag om den eviga belöningen och ropa av glädje medan jag far genom luften. Farväl, farväl, underbara bönestund.” [Ur sången Sweet hour of prayer ö.a.] En dag när jag sitter och ser upp i Jesu ansikte, helt överväldigad av Hans härlighet och kärlek, kommer jag att vända mig till personen bredvid mig och säga: "Jag har äntligen gripit det som jag blev gripen för. Detta är vad Herren avsåg för mig – att vara med Honom i Hans rike och att få dela Hans härlighet.” ”Far, jag vill att där jag är, där ska också de som du har gett mig vara med mig. Låt dem få se min härlighet som du har gett mig." (Joh 17:24) Det är därför Gud grep oss. Han har en härlig plan och ett syfte med vår framtid. Han har en plan för vårt liv nu och vi borde säga som Jesus: "Jag måste vara i det som hör till min Far." Lukas 2:49 [I KJV står det ”I must be about my Fathers business, ö. a.] Allt jag gör för mig själv är slöseri med tid och ansträngning. Jag föregriper Guds plan för mitt liv. Så vad ska jag göra? - Glömma det som ligger bakom! Många människor gör misstaget att försöka leva i det förflutna. De har bara en massa dåliga erfarenheter i det förflutna. Problemet är att de ständigt går tillbaka och går igenom de dåliga erfarenheterna. De rör sig inte framåt alls i livet för de är så engagerade i det förflutna. "De gjorde verkligen fel mot mig. Jag kan inte komma över det. Jag kan inte förstå varför de gjorde detta mot mig. Jag bara ..." De lever i det förflutna och förstörs av det. De kan inte gå vidare eftersom de blickar tillbaka. Men det finns alltid en fara med att leva i det förflutna. Man blir missmodig och hindras från att ta initiativ för framtiden. Herren kanske inspirerar dig till ett gott arbete som Han vill att du ska utföra. Det värsta du kan göra då är många gånger att dela med dina vänner vad Herren har lagt på ditt hjärta att göra eftersom de ofta säger: "Du kan inte göra detta. Du förstår, någon annan har redan prövat det och det fungerar bara inte." Och så går du tillbaka till det förflutna och plockar upp misslyckanden därifrån. Du blir avskräckt från att pröva något nytt i framtiden. Genom att se tillbaka, ser vi ofta på våra misslyckanden och avskräcks från att försöka gå vidare. "Jag har prövat detta tidigare. Jag försökte så länge. Det fungerar bara inte. Jag kan inte göra det. Om jag kunde skulle jag ha gjort det för länge sedan.” Och genom att se tillbaka blir vi modfällda och kommer inte vidare. Men det kan också vara tvärtom: Människor kan se tillbaka och leva på sina segrar från förr och vila på sina utmärkelser. "Du förstår, så brukade jag vara och så brukade jag göra. Jag innehar fortfarande rekordet och mitt namn finns i rekordböckerna." De ser alltid tillbaka på sitt förflutna och gör ingenting idag. De har stagnerat. De går till barer och dricker öl och pratar om ”touchdowns” som de brukade göra. De lever på glansen från förr. (TV får oss att tro att det är vad alla pensionerade baseball - och fotbollsspelare gör. De bara hänger i barer, dricker öl, och pratar om sånt som hänt tidigare.) Men det är sorgligt när en person lever så och inte siktar framåt. Det förflutna i vår församling har varit underbart. Det har varit spännande att se vad Gud har gjort, men jag är mer entusiastisk över vad Gud kommer att göra. jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför (Fil 3:13) Vi har inte sett mycket alls ännu. Som texten i sången säger: "Droppar av nåd faller över oss, men vi ber om skurar." Hellre än att leva på det som varit och på vad Gud har gjort, låt oss se fram emot vad Gud vill göra. Även om vi har fått se mycket, har vi ännu inte skrapat på ytan av det verk som behöver ske i hjärtan och liv hos människor omkring oss. Vi har bara börjat se Guds verk. Vi har bara börjat se Hans härlighet utgjutas. Låt oss inte luta oss tillbaka och vila, utan låt oss sträcka oss fram mot vad Gud har för oss i framtiden. "Sträcker mig mot det som ligger framför och jagar”. Ordet i grekiskan är agonizo. De säger att i förberedelse inför de olympiska spelen måste man fortsätta träna tills det gör ont och man måste arbeta sig igenom smärtan. Du måste ge allt och arbeta dig igenom smärtan, bortom smärttröskeln. Du anstränger dig tills det värker och tror att du inte kan fortsätta längre, men du fortsätter ändå. Du tror att du kommer att falla, men fortsätter och kommer in i andra andningen. Då verkar det som om du kan fortsätta för evigt. Du kommer igenom, men det smärtar. Vi jagar mot målet. Vi agonizo mot målet. och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. (Fil 3:14) Paulus säger i 1Kor 9:24: ”Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det.” Det finns en massa människor som springer ett lopp bara för att kunna säga: "Jag har sprungit detta lopp." "Vilken placering fick du?" "Nja, jag avslutade inte loppet, men jag sprang i det." Paulus säger: "Bara en får priset, spring så att ni vinner det.” Med andra ord: "Ge allt du har!” och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. (Fil 3:15) Låt detta vara samma regel i ditt liv. Glöm det som ligger bakom, sträck dig mot det som ligger framför och jaga mot målet. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. (Fil 3:15-16) Tänk på detta sätt. Låt oss följa Bibelns uppmaning. Regeln i det kristna livet är: Glöm det som ligger bakom och jaga eller sträck dig mot det som ligger framför. Jaga mot målet. Bröder, ta mig till föredöme (Fil 3:17) ”Så, tänk på detta sätt. Låt detta vara din inställning. Följ mig.” och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss. Det jag ofta har sagt er, det säger jag nu med tårar: många lever som fiender till Kristi kors. (Fil 3:17-18) Det finns många människor som pratar mycket om Jesus Kristus, men de är fiender till Kristi kors. Det vill säga, deras vilja att leva efter köttet är så stark att tanken på att bli korsfäst med Kristus – att den gamla människan och köttet ska dö – är irriterande för dem. De vill inte höra om det. De är fiender till detta budskap. De vill tala om för dig att du borde vara framgångsrik, du borde lyckas i vad du företar dig och leva i lyx. Du är Guds barn och du borde hänge dig åt dig själv. Vad du än önskar, bara be till Gud. Insistera på att Gud ska ge till dig. Befall Gud. Du kan köra en fin och dyr bil och du kan leva i ett fint område. Du kan ha allt du önskar. Och det är en intressant period i kyrkohistorien där de som hänger sig åt sitt kött, betraktar det som andlig överlägsenhet. ”Om du bara hade tillräckligt med tro, kunde du ha ett eget jetplan." Det är ganska tragiskt eftersom dessa människor är emot ett liv som innebär att offra något och att förneka sig själv. Ändå är det första steget som Jesus sa var nödvändigt, för att vara en lärjunge till Honom. Vi måste förneka oss själva, ta upp vårt kors och följa Honom. Paulus säger här: "Följ mig. Ni har mig som förebild. Det gamla livet räknar jag som förlust. Jag vill lära känna Honom och kraften i uppståndelsen, men jag vill också dela lidandena och korset. Så de saker som en gång var en vinst för mig, de saker som en gång var så viktiga för mig, räknar jag som förlust och jag glömmer det som ligger bakom, eftersom jag jagar mot det som ligger framför. Och nu, följ mig som ett exempel. Lev efter denna regel för det finns de som inte gör detta, utan lever efter sitt kött. De är fiender till Kristi kors, inte till Kristus själv, men till tanken på att lida med Honom." De kommer att sluta i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. (Fil 3:19) De finns där ute. Det finns många av dem. Inför människor kan de agera mycket heligt och helgat och verka ivriga och upprymda över det som hör till Herren, men när de går av scenen kan de ha smutsiga munnar. De kan berätta fula skämt och de lever ett liv med två ansikten. De finns. De är där. Paulus varnar för att de är där. De fanns där på Paulus tid och de finns här idag också och deras tankegångar är inriktade på världsliga ting. Deras sinne är inte efter Anden och efter det som hör till Anden. De är mer intresserade av vilken typ av bilar de kör, saker som hör till köttet och världsliga saker, än av det som hör till Anden. Men Paulus säger: Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp, för han har makt att lägga allt under sig. (Fil 3:20-21) Vårt medborgarskap. Paulus säger: "Låt oss inte bli alltför involverade i världen. Låt er kontakt med världen vara så lätt som möjligt." Vårt medborgarskap är inte här. Bibeln säger att Abraham och de heliga i Gamla Testamentet erkände att de bara var främlingar och pilgrimer på denna jord. ”han [Abraham] väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. (Hebr 11:10) De väntade på Guds eviga rike. De sökte inte efter en plats och de vandrade omkring på jorden som utstötta, som inte tillhörde jorden. Jesus vandrade omkring på jorden som en utstött och Han försökte inte att äga något här. Varför? Därför att Han var intresserad av det himmelska riket. Vårt medborgarskap är i i himlen, varifrån vi väntar vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Han kommer att förvandla våra kroppar så att de blir formade till Hans strålande avbild när Han kommer. ”Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli. Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.” (1Joh 3:2) Se, jag säger er en hemlighet: Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga, och vi ska förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet och det dödliga klätts i odödlighet, då uppfylls det ord som står skrivet: Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? (1Kor 15:51-55) När Jesus kommer tillbaka kommer vi alla att uppleva en förvandling: ”…kommer jag att lägga av mig min jordiska kropp och uppstå för att skörda den eviga belöningen” ”Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner så har vi en byggnad från Gud, en evig boning i himlen som inte är gjord av människohand.” (2Kor 5:1) Denna kropp kommer att förvandlas och jag kommer att få en ny kropp som är som Hans, formad som Hans härliga avbild enligt Andens kraft som uppväckte Honom från de döda. Slut av del 8 För att gå till del 9) klicka här Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.