Eskatologi (Profetia)
DET POLITISKA LÄGET IDAG DET POLITISKA LÄGET IDAG BIBELNSPROFETIOR BIBELNSPROFETIOR ISRAEL ISRAEL HESEKIL 38-39 HESEKIL 38-39 UPPRYCKELSEN UPPRYCKELSEN
Ur boken sista akten. Läs boken
Eskatologi (Profetia)
Möjlig period för uppryckelsen enligt olika synsätt.
14 Maj 1948
Vi är här
3,5 år
3,5 år
UPPRYCKANDET AV FÖRSAMLINGEN ”Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp [HARPAZO-grekiska, rapturo-latin] bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren.” (1Tess 4:17). Kristi ankomst för hans församling diskuteras i Joh 14: 3, 1Tess 4:16-18, 2Tess 2:1, 1Kor 15: 50-53, Fil.3: 20-21. Uppryckelsen före vedermödan stöds av: 1Tess 1:10, 5:9-11, 2Tess 2:3-8, Nah 1: 2, Upp 6:16-17, Luk 21:35-36.
DEN SLUTLIGA DOMEN, där varje ofrälst person (Upp 20:11-13) kommer stå framför Jesus (Joh 5:22) för att dömas efter sina gärningar.
JUDARNA ÅTERVÄNDER TILL SITT HEMLAND (Hes 38:8, Jer. 30:1-3, 32:37-38, 41)
VID DENNA PUNKT, kommer det att finnas ett judiskt tempel igen (2 Tess. 2:4, Upp 11:1-2).
Denna tidslinje är en förenklad och översatt version från  www.alwaysbeready.com
JESU ANDRA ANKOMST TILL JORDEN (Dan. 2:44, Matt 24: 27-31, Sak 14:4, Upp 1:7, Apg 1:11) med de heliga (1Tess 3:13, Upp 19:8,14) gör slut på Antikrists styre (2Tess 2:8, Dan 8:25b, 2:34 -35, 44).
NYA HIMLAR, EN NY JORD OCH ETT NYTT JERUSALEM (Jes. 65:17, 66:22, Upp 21:1-2, 2 Petr 3:10-13), de troende är för alltid hos Herren (Joh 14:3, 1 Tess 4:17). Ingen mer död, sorg, gråt, eller plåga (Upp 21:3-5, 22:3).
DOM AV NATIONERNA (Matt. 25:31-46) också känd som “Domen mellan fåren (troende från vedermödan, v.37) och getterna (icke-troende).” Se Matt 13:24-31, 13:47-50, Ps. 96:13, Upp 20:4. De som har kommit till tro under vedermödan kommer att gå in i tusenårsriket. De som inte tror kommer till slut att kastas i “evig eld” (Matt. 25:41).
ISRAEL UTROPAS SOM NATION efter 1878 år utan hemland
TUSENÅRSRIKET DÄR JESUS REGERAR
DEN EUROPEISKA UNIONEN med sin gemensamma valuta och enade militär, kanske början på ett återupplivat romerskt rike. (Dan 2:41-43)
ANTIKRIST SÄGER SIG VARA GUD. (Dan 7:20-21,11:36, 2Tess. 2:3-4, Upp 13:6) och sätter stopp för de regelbundna offren i templet och sätter upp förödelsens styggelse. (Dan 9:27, 12:11, Matt 24:15)
HARMAGEDON (Bokstavligen: Megiddos berg) arméer från hela världen kommer att samlas vid Megiddo i norra Israel innan de startar en massiv attack mot Jerusalem. (Sak 12:1-3, 14:1-5, Upp 16:14,16, 19:19)
HESEKIEL 38 och 39 profeterar om en stor militär invasion mot Israel av länder som Iran, Libyen, Sudan, Turkiet, och Ryssland. Denna strid kommer troligen att ske under de första 3,5 åren av vedermödan när Israel bor i landet i trygghet (se Hes 38:11,14).
7 ÅRS FREDSAVTAL mellan Antikrist and Israel. (Dan.9:27) Många kommentatorer tror att detta är vad som kommer att tillåta judarna att återuppbygga sitt tempel.
VEDERMÖDAN, 7 år (Dan 9:27, Matt 24:9, Upp 3:10). Även känt som Daniels 70:e vecka (Dan 9:24-27).
Bibelundervisning.se
Har du någonsin radat upp domino brickor på högkant i en lång rad? Puttar du till den första så faller hela raden, en efter en. Gud sätter upp världssituationer på ungefär samma sätt som vi ställer upp dominobrickor – och Han gör sig redo att sätta den första händelsen i rörelse som i sin tur kommer att sätta igång en rad händelser som till slut kulminerar i Kristi återkomst. Vilka spännande dagar vi lever i! Som iakttagare inbjudna bakom kulisserna innan en föreställning, kan vi se regissören ställa upp alla spelarna och försäkra sig om att allt är i ordning, och vi kan känna spänningen och dramat i dessa minuter innan han signalerar för ridån att gå upp. Denna parallell är passande, för Gud sätter nationer och nuvarande händelser på plats inför våra ögon. Världen är redo för ridån att gå upp inför den sista akten. Gör dig redo för de yttersta dagarnas drama – Jesu Kristi återkomst. Låt mig poängtera en sak innan vi börjar titta på världshändelser i förhållande till Bibel profetia. Jag tänker inte berätta när Herren kommer tillbaka för att hämta sin kyrka. Jag vet inte när det ska ske. Om den dagen eller stunden vet ingen (Matteus 24:36), men Bibeln säger: “Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten... men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv”. (1 Tessalonikerbrevet 5:1-2, 4)
DE SISTA 3,5 ÅREN styrs världen helt av Antikrist (Upp 13:7, 17:12-13). Den falske profeten (Upp:13:1-10) utför under och tecken och har auktoritet att döda dem som inte tillber Antikrist. Han kräver också att alla måste ta emot ett märke för att kunna köpa och sälja (Upp 13:13-18).
En biblisk tidslinje över händelser i den sista tiden.
Den sista akten Chuck Smith (översättning av Sunny Nyman)
En bok om vad bibeln säger ska ske i den yttersta tiden.
Läs boken (fritt utan kostnad).
Meny