Uppenbarelseboken
Del 1) 1:1-6 Det grekiska ordet apokalypsis betyder bokstavligen avtäckning. Den allra första meningen i Uppenbarelseboken talar om vad boken handlar om. Den handlar om avtäckningen av Jesus Kristus, täckelsen lyfts av. När jag var barn bodde jag i Ventura. Jag gick i skolan där och spelade i skolorkestern. En skulptör fick uppdraget att göra en skulptur framför stadshuset i Ventura av Fader Juan Opero Sierra som hade etablerat missionen där. Dagen för avtäckningen av statyn kom och bland annat skulle vår skolorkester spela. Jag satt i violinsektionen. Borgmästaren och andra talade. Det fanns en ring på toppen av duken som täckte den stora statyn. De började veva upp duken med en kran och slutligen kunde vi se vad som fanns där. Det var en staty av Fader Juan Opero Sierra. Detta var avtäckningen. Det var apokalypsis. Det finns en vanlig missuppfattning om Uppenbarelseboken och en hel del människor säger: "Jag läser aldrig Uppenbarelseboken. Det är en förseglad bok." Men det är precis tvärtom. Snarare än en förseglad bok är Uppenbarelseboken en avtäckning. Den tar bort täckelsen och förseglingen. Den tillåter dig att se vad som ska hända i framtiden när det gäller Jesus Kristus. som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, (Upp 1:1) I största delen av Uppenbarelseboken är det en ängel som talar till Johannes och uppenbarar de saker som Jesus Kristus visat honom. Det finns tillfällen när ängeln visar sig för Johannes och det finns tillfällen när Johannes ser Herren själv. Det finns också tillfällen när en av de äldste förklarar aspekter av denna uppenbarelse till Johannes. Men grundformatet är en uppenbarelse från Jesus Kristus som han fått av Gud för att visa sina tjänare. som har vittnat om Guds ord (Upp 1:2) Det är vad Johannes säger i sitt evangelium och i sina brev, att han bara var en som hade skrivit ner de saker som han hade sett och hört. Hans jobb var bara att skriva ner detta och han vittnade om Guds ord. Johannes säger om sig själv i Joh 21:24 :”Vi vet att hans vittnesbörd är sant.” och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. (Upp 1:2) Det mesta av denna uppenbarelse kom till Johannes genom visioner. En vision är en inblick i den andliga världen. Det finns en andlig värld som existerar runt omkring oss. Vi kan inte se den med våra naturliga ögon, men Gud kan öppna våra ögon för den andliga världen och förmågan att kunna se den andliga världen kallas för en vision. Den andliga världen är den eviga världen. I en vision kan du se saker andligt. Du kan se det förflutna, den nuvarande tiden eller framtiden eftersom den eviga världen är en tidlös värld. Johannes kommer lite längre fram att säga att han var i anden på Herrens dag. Det vill säga, han såg det som kommer att hända i framtiden. Han såg saker som ännu inte hade inträffat. Tiden hade ännu inte hunnit ifatt dem. Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord (Upp 1:3) Uppenbarelseboken är en enkel bok för mig att dyka rätt in i eftersom jag vet att vi kommer att bli välsignade även om jag själv inte kommer att säga något givande. Vi kommer att läsa och höra orden i denna profetia och det finns det ett inbyggt löfte av välsignelse för oss. Vi kan inte undkomma den. Det finns där och har utlovats till oss av Herren, till dem som läser och till dem som hör. Så vi kommer att bli välsignade. Om vi läser eller hör detta kommer vi att bli välsignade. Men det gäller inte bara att höra ordet utan att vi också: tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. (Upp 1:3) Det har alltid funnits en känsla av brådska och omedelbarhet bland Guds folk när det gäller Jesu återkomst. Vers 1 säger: ”vad som snart måste ske” och här i vers 3 står det: ”för tiden är nära”, och i en mening är det ständigt sant. Tiden är alltid kort för var och en av oss. Vi vet inte hur mycket tid vi har. Även om vi lever i hundra år är tiden knapp och är en mycket kort tid, särskilt i jämförelse med evigheten. I vers 4 börjar Johannes hälsning: Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. (Upp 1:4) Vi vet att siffran sju är ett nummer som ofta används symboliskt i bibeln. Det är siffran för fullständighet. Det kallas siffran för perfektion, men det grekiska ordet för perfektion används annorlunda än vår användning av ordet perfektion. Vi tänker på något utan fel. Den grekiskan betydelsen är bokstavligen fullmogen, fullvuxen eller fullständig och det finns många saker som har siffran sju som en fulländning. Till exempel finns det sju dagar i veckan och där har vi en fullständig vecka, sju dagar. Det finns sju toner på skalan och sedan börjar man om igen. Do re mi fa so la ti. Sju toner utgör den fullständiga skalan. Det är sju församlingar som nämns i Uppenbarelseboken men det fanns fler församlingar än dessa i Asien. Vissa församlingar var mycket framträdande till exempel församlingen i Galatien som etablerats av Paulus. Församlingen i Kolosse som Paulus skrev till låg inte särskilt långt från församlingen i Efesus. Så varför sju församlingar? Det är för att ge dig en fullständig bild av församlingen. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron (Upp 1:4) Den första delen är en beskrivning av Gud: "från honom som är och som var och som kommer". Detta är ett sätt att beskriva Guds eviga natur, ”honom som är och som var och som kommer", men han är allt detta samtidigt. Gud har inget förflutet och ingen framtid. Allt är nu för han bor i det eviga. "Jag är den Jag Är." (2 Mos 3:14) Endast Gud kan säga detta eftersom han är i det eviga. "Jag är den Jag Är”, den evigt närvarande. Så detta beskriver Guds eviga karaktär: ”honom som är och som var och som kommer”. Han är allt på en gång. "De sju andarna framför hans tron”, handlar om den Helige Andes fullständiga verk. De sju är den symboliska siffran för fullständighet. och från Jesus Kristus, (Upp 1:5) När Johannes kommer till Jesus Kristus har han en hel del att säga: det trovärdiga vittnet, (Upp 1:5) Ordet vittne i grekiskan är martys som vi fått vårt ord martyr ifrån och som har kommit att betyda en som dör för sin tro. Men ursprungligen betyder ordet en som har en tro så stark att han skulle kunna dö för den. Jesus är det trovärdiga vittnet. Vad betyder det? Han är det trovärdiga vittnet om vem Gud är. Vill du veta hur Gud är? Du kan se på Jesus Kristus och veta exakt hur Gud är. "Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.” (Joh 1:18) När Filippus sa till Jesus: "Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss." svarade Jesus: "Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? (Joh 14:9) Det trovärdiga vittnet om vem Gud är. Vi kallade till att vara vittnen för Jesus Kristus. Det vill säga, det borde vara att folk kan titta på dig och veta exakt hur Jesus är. Det är Guds avsikt och syfte med ditt liv. Det är vad Anden försöker åstadkomma genom att forma dig till Kristi avbild. När Andens verk är slutfört i mig, kommer jag att reagera så som Jesus reagerar. Jag kommer att älska som han älskar. Jag kommer att förlåta som han förlät. Jag kommer att vara hans representant. Jag kommer att vara hans sanna och trovärdiga vittne, ett vittne om hur han är, precis som han var det sanna och trovärdiga vittnet om vem Gud är. ”Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet,” den förstfödde från de döda (Upp 1:5) Uppståndelsen är den första delen av hela den förhoppning vi har om evigt liv genom honom. och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och (Upp 1:5) Vi är återlösta genom Jesus Kristus och mer än det han har: gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen. (Upp 1:6) Detta är Jesu Kristi verk. Han var det trovärdiga vittnet. ”Den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar.” Han har älskat oss och återlöst oss med sitt blod för att han skulle göra oss till ett kungarike av präster åt Gud så att han kan få: "äran och makten i evigheters evighet". Slut av del 1 Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.