Uppenbarelseboken
Del 4) 2:1-5 Skriv till ängeln för församlingen i Efesos: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld: (Upp 2:1) Så här beskriver även Johannes Jesus i första kapitlet. Vi kommer att se att budskapet till församlingen i Efesos relaterar till denna beskrivning. Det bör noteras att var och en av dessa församlingar innefattar en period av kyrkohistoria. Man kan se att församlingarna passar mycket väl till olika perioder i kyrkohistorien. Jag kommer att peka ut dessa perioder när vi går igenom de sju budskapen. Dessa sju församlingar finns även idag. Deras tillstånd påminner om nutidens församlingar. Breven i Uppenbarelseboken riktar sig till de sju församlingarna som fanns då. De tar upp olika situationer inom varje församling. Nu till församlingen i Efesos: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. (Upp 2:2) I det första kapitlet skriver Johannes att han befinner sig på ön Patmos på grund av vittnesbördet om Jesus Kristus. Han skriver till de sju församlingarna att han är deras broder och att han delar i lidandet, riket och uthålligheten med dem. Mot slutet av det första århundradet började de kristna inse att Jesu återkomst inte skulle ske så snabbt som de från början hade förväntat sig. De hade alla räknat med att Herren skulle återvända omedelbart för att upprätta riket. Det cirkulerade rykten att Herren hade lovat Johannes att han inte skulle dö innan riket hade etablerats, men Johannes säger i det sista kapitlet av sitt evangelium att det inte är vad Jesus sa. Jesus berättade för Petrus att han skulle bli en martyr för evangeliet skull och Petrus frågade då: "Men vad ska ske med honom” och pekade på Johannes. Jesus svarade: "Om jag vill att han ska leva tills jag kommer, vad berör det dig? Du ska följa mig. Jag ska ta hand om Johannes." Därför menade många att Herren hade sagt att Johannes inte skulle dö. Men Johannes säger: "Nej, Herren sa inte så. Han sa:"Om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer”. (Joh 21:22) Så de kristna väntade på Jesu återkomst. Petrus uppmuntrar människor i sitt brev till tålamod i väntan på Herrens ankomst och Jakob skriver i sitt brev: "Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. (Jak 5:7) vänta tålmodigt på riket. Kyrkan har väntat tålmodigt på riket och på grund av det har folk hånat och sagt: "Hur går det med löftet om hans tillkommelse? Världen fortsätter som den alltid gjort. Det finns ingen skillnad. Det har alltid funnits en kamp mellan det goda och det onda." Och de kan visa dig gamla tidningsrubriker från 1897 som liknar det vi läser om idag. Samma saker har hänt hela tiden. De säger: "Hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början." (2 Petr 3:4) Vi har en tålmodig väntan på riket. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. (Upp 2:2) De hade verkligen urskillningens gåva. Ett av kyrkans problem är det onda som finns inom den. Jesus berättade i liknelserna att detta skulle hända. Sådden skulle falla i olika typer av jord (Matt 13:3-9). Han sa också att det skulle bli en onormal tillväxt i kyrkan. Han gav liknelsen om ett senapskorn, vilket är ett litet frö, men som växte upp till ett träd. Det blev en onormal tillväxt (Matt 13:31- 32). [Senapsplantan brukar aldrig växa bortom vad man skulle kalla en buske och skulle i sin normala storlek vara en osannolik plats för fågelbon. Den trädliknande tillväxten från detta senapsfrö beskriver något onaturligt.] Himlens fåglar som är en symbol för ondska kommer att bygga bo bland grenarna. Det har funnits en massa onda fåglar som byggt bo bland kyrkans grenar och de finns där också idag. Det finns många orena fåglar i kyrkan. En annan liknelse: "Himmelriket är som en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills alltsammans blir syrat." (Matt 13:33). Surdegen är en symbol för det onda som genomsyrar hela kyrkan. [Dessa tolkningar av liknelserna avviker från den tolkning där de flesta anser att liknelserna ger en positiv bild om kyrkans tillväxt. Men hela budskapet i liknelserna ger en beskrivning av korruption i kyrkan. Fåglarna i den tidigare liknelsen var också en bild av det onda och är det även i Gamla Testamentet. Efter att kristendomen spridits inom romarriket växte kyrkans inflytande och välde abnormt stort och var ett näste för mycket korruption.] Kyrkans historia är skamlig och gör mig generad. Jag kan inte försvara den och jag försöker inte heller. När jag har föreläst i högskoleklasser har jag ofta ställts till svars för kyrkans historia och då har jag alltid sagt att jag inte har något försvar. Kyrkans historia är rutten. Jag kan försvara Jesus Kristus och min tro på honom och det enkla evangelium han undervisade och som praktiserades av lärjungarna, hans apostlar. Det som skett i kyrkan kommer jag inte försöka urskulda eller försvara. Jag kan bara be om ursäkt och säga: "Det där representerar inte sann kristendom som den undervisats av Jesus Kristus." Men Gud hjälper oss att vara trovärdiga och sanna vittnen av hur han ville att hans kyrka skulle vara. "Jag vet att du inte kan tåla onda människor." Det fanns en renande kraft inom kyrkan i Efesos och en frisk kropp rensar ut gifter från sitt system. Det är när kyrkan börjar tolerera gifter som den kommer att dö. Om din kropp blir så svag att den inte längre kan rensa ut gifter kommer döden att komma mycket snart. Det är nödvändigt för en frisk kropp att rena sig från gifter. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. (Upp 2:3) Församlingen i Efesos utför mycket arbete. De är en oerhört aktiv församling. Alla kommittéer fungerar som man önskar. Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek. (Upp 2:4) Herren längtar inte efter gärningar utan efter en kärleksfull gemenskap med sitt folk. Han längtar efter en kärleksfull relation till oss. Det är så ofta som vi med våra gärningar och ansträngningar försöker ersätta en ren gemenskap men Herren längtar efter enkel gemenskap med oss. Istället för att vi ska vara upptagna för honom med arbete, vill han hellre att vi bara ska sitta ner och slappna av och tillbringa tid, kärlek och gemenskap med honom. "Men jag har en sak emot dig: att du har övergett din första kärlek.” Det är den iver och spänning som du kände i början. Gud sa till Israel: "Jag minns den kärlek ni hade till mig när jag hade blivit trolovad med er i öknen. Ni talade om mig hela tiden. Vad hände?" Jesus säger här: ”Jag saknar den där första kärleken. Den första kärlek som ni hade. Kom därför ihåg varifrån du har fallit (Upp 2:5) Lägg märke till att det är fallit. Det är avfällighet. Du har gått bakåt. Du borde ha en djupare kärleksrelation med Herren nu än någonsin tidigare. Kom därför ihåg varifrån du har fallit (Upp 2:5) Kom ihåg de spännande dagar då du följde Herren vart han än ledde dig. Då skulle vi ha gjort vad som helst för Jesus. Vi skulle ha gått vartsomhelst för Jesus utav kärlek. ”Kom därför ihåg varifrån du har fallit” och vänd om (Upp 2:5) Omvänd dig, och gör bättring. och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. (Upp 2:5) Jesus varnar för att han inte kommer att stanna i en kärlekslös församling. Han kommer att avlägsna sin närvaro ifrån församlingen. För var någonstans gick Jesus? "Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som vandrar bland de sju ljusstakarna av guld.” Dessa ord är relevanta till budskapet där han förkunnar domen: "Om ni inte omvänder er kommer jag att avlägsna församlingen från min närvaro. Han säger: ”Jag kommer inte att stanna i en församling som saknar kärlek." Det tragiska med alltför många församlingar idag är att det finns en brist på kärlek och därmed avsaknad av Anden och det som följer då är strider, gräl och allt annat vi ser. Åh, vad viktigt det är att vi bevarar denna kärlek. Viktigare än att ha mirakel eller något annat är att ha kärlek. Paulus säger i 1 Korinterbrevet: ”Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra: Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara ekande brons eller en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, så vinner jag ingenting.” (1Kor 12:31 och 13:1-3) Kärleken är allt. Jesus säger: ”Du har övergett din första kärlek”. Vilken anklagelse! "Det är bäst att ni omvänder er för annars ska jag avlägsna min närvaro från er. Jag tänker inte stanna." Slut av del 4 Undervisningen kommer från nedskriven predikan på engelska. Tillstånd beviljat av The Word For Today att översätta detta avsnitt. Alla bibelcitat med blå text och kursiv stil är hämtade från Svenska Folkbibeln.
För att gå till del 5 klicka här