1Timoteusbrevet med Chuck Smith Det hade kommit in felaktiga läror i Efesus vilket Paulus  hade förutsagt i Apg. 20:29-30. Paulus skrev detta brev till Timoteus för att uppmana honom att stanna kvar i Efesus och ge honom uppmuntran och instruktioner. På svenska
Det tar bara ca 5 -10 min. att läsa varje del.
Kapitel 6 Del 12 ) 6:1-12
Sista delen
1Timoteusbrevet
Undervisningen kommer från nedskriven predikan och du kan även lyssna på engelska.
1 Timothy