Galaterbrevet med Chuck Smith Galaterbrevet kan ses som den kristna trons frihetsdeklaration. Paulus förklarar vilken frihet  vi har i Kristus: vi är fria från lagen och syndens  makt, och fria att tjäna Gud.
På svenska
Vill du gå igenom Galaterbrevet? Det tar bara ca 5 -10 min. att läsa varje del.
Sista delen
Galaterbrevet
Undervisningen kommer från nedskriven predikan och du kan även lyssna på engelska.
Galatians