På svenska
Det tar bara ca 5 -10 min. att läsa varje del.
Filipperbrevet med Chuck Smith Filipperbrevet Ett glädjebrev
Kapitel 2 Del 4) 2:1-13
Filipperbrevet
Kapitel 3 Del 6) 3:1-9
Sista delen
Undervisningen kommer från nedskriven predikan och du kan även lyssna på engelska.
Philippians