Undervisning ur Apostlagärningarna med Chuck Smith Tänk hur det skulle se ut om Apostlagärningarna inte fanns i Bibeln. Du skulle då plocka upp din Bibel och se Jesu tjänst sluta i Johannesevangeliet. Sedan läser du om en man som heter Paulus som skriver till Jesu efterföljare i Rom. Vem var Paulus? Hur kom evangeliet från Jerusalem till Rom? Apostlagärningarna besvarar dessa frågor. (David Guzik) På svenska Apostlagärningarna med Chuck smith
Undervisningen kommer från nedskriven predikan och du kan även lyssna på engelska.
Apg kapitel 2
Apg kapitel 1
Apg kapitel 3
Apg kapitel 4
Det tar bara ca 5 -10 min. att läsa varje del.
Acts
Del 13) 5:1-11 Del 13) 5:1-11
Apg kapitel 5
Del 14) 5:12-16 Del 14) 5:12-16 Del 15) 5:17-42 Del 15) 5:17-42
Apg kapitel 6
Del 16) 6:1-15 Del 16) 6:1-15 Del 1) 1:1-3 Del 1) 1:1-3 Del 3) 1:12-26 Del 3) 1:12-26 Del 2) 1:4-11 Del 2) 1:4-11 Del 4) 2:1-21 Del 4) 2:1-21 Del 5) 2:22-31 Del 5) 2:22-31 Del 6) 2:32-47 Del 6) 2:32-47 Del 7) 3:1-12 Del 7) 3:1-12 Del 8) 3:13-16 Del 8) 3:13-16 Del 9) 3:17-22 Del 9) 3:17-22 Del 10) 4:1-13 Del 10) 4:1-13 Del 11) 4:13-24 Del 11) 4:13-24 Del 12) 4:24-37 Del 12) 4:24-37